Jaunatnes jomas pārstāvji uzsāk darbu pie digitālā jaunatnes darba sistēmas attīstīšanas

AKTUĀLI

No 8. līdz 10.maijam Rēzeknē norisinājās mācības projekta  “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” apmācības, kura mērķis ir izveidot mūsdienīgu, elastīgu, ilgtspējīgu, uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, to sasaistot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem (t.sk. e-pakalpojumu attīstību) un mērķa grupas vajadzībām, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes. Projektu īstenos visas 43 Latvijas pašvaldības.

Mācību ietvaros pašvaldību pārstāvju komandas uzzināja vairāk par projekta saturu, mērķiem, uzdevumiem, guva plašāku izpratni par digitālo darbu ar jaunatni. Trīs dienu garumā pašvaldību pārstāvji gan dalījās pieredzē par to, kas jau ieviests viņu pašvaldībā, gan izstrādāja savas projektu idejas, kuras plāno īsteno šī projekta ietvaros.

Atbilstoši programmai šī projekta īstenošanai Augšdaugavas novadam tiek plānots piešķirt aptuveni 30 000 eiro. Vismaz 50% no kopējā finansējuma ir paredzēti izglītojošo aktivitāšu un apmācību organizēšanai, savukārt atlikusī daļa tehniskā aprīkojuma iegādei digitālā darba ar jaunatni īstenošanai.

Saskaņā ar projekta laika grafiku, pašvaldībai līdz rudenim jāizstrādā individuālais rīcības plāns, kas vērsts uz digitālā darba ar jaunatni attīstībai novadā. Pēc plāna apstiprināšanas, projekta tiks uzsākts 2025.gada janvārī.

Augšdaugavas novada komandai ir gaidāmas arī divu dienu tiešsaistes apmācības jūnija sākumā kā arī mentoru atbalsts stratēģijas izstrādes laikā.

Spiningošanas festivālā piedalījās 28 komandas