Jau trešais novusa turnīrs

Izglītība

Randenes pamatskolā 9. februārī notika 3. novusa turnīrs.

Novusa turnīra tradīcija Randenes pamatskolā aizsākās 2019. gada 22. februārī. Pandēmija bija pārtraukusi turnīra vēsturi, bet jau 2023. gada 21. aprīlī notika otrais turnīrs.

Sacensību dalībnieki vairāku mēnešu garumā gan pirms, gan pēc stundām, gan starpbrīžos nopietni trenējās, lai 3. turnīrā stātos viens otram pretī un parādītu un pierādītu viens otram savu māku. Sacensību tiesneši bija skolas sporta skolotājs Sergejs Pavlovs, kā arī pirmā novusa turnīra iniciators un viens no uzvarētājiem, skolas absolvents Oļegs Buda.

Trešajā novusa turnīrā 1. vietu izcīnīja Vitālijs Buda (8. kl.), 2. vietu – Sulamita Rusaļejeva (8. kl.), bet trešo – Vadims Hrapunovs (7. kl.).

Meteņdienas pasākums Virognā