Jāņu vakara svinības Bebrenē

Bebrenes pagasts

23. jūnija vakarā Bebrenes dzirnavu laukumā valdīja liela rosība. Jau no plkst. 19.00 darbojās lauku labumu tirdziņš, kurā ikviens varēja iegādāties sev tīkamāko gardumu vai lietu. Ņirbēja krāšņie sievu puķu vainagi, skanēja svētku dziesmas folkloras kopas "Ritam" un dejas deju kopas "Rudzupuķes" izpildījumā. Liels prieks par bērnu vokālo ansambli "MAZPUTNIŅŠ", kuri ar savām skanīgajā balsīm un košajiem tērpiem priecēja skatītājus. Pasākuma īpašie viesi Bebrenes bebrs un Lieldienu zaķis, kuri kopīgiem spēkiem tika skaidrībā ar to, kas tad ir Jāņi un kā tie svinami. Kopīgi tika iets rotaļās,  sveikti Jāņi un Līgas, kā arī kurts Jāņu ugunskurs.

Vakars turpinājās ar zaļumballi grupas ''Taizers'' pavadījumā, kur varēja dejot un priecāties līdz pat rīta gaismai.

Teksts: Bebrenes pagasta kultūras nams

Līgo un Jāņus svinēja Salienā