Jāņu ielīgošana Kalupē

AKTUĀLI

Zāļu dienā, kad saule savu gaismu un siltumu dāvā visdāsnāk, kalupieši ielīgoja Jāņus. Ar sieru, alu, ziedu vanagiem un pušķiem uz svinībām  ieradās Jāņa bērni. Jāņa māte un folkloras kopa "Kolupkas”, vīru vokālais ansamblis "Čvartaks”, deju kopa "Balance”, zīlniece Līga un dziedātāja Laura radīja svētku noskaņu un iesaistīja Jāņa bērnus dažādās izdarībās. Līgo dziesmas, Jāņu godināšana, apdziedāšana, ticējumi, "aprunāšana”, dejas, rotaļas, zīlēšana un citas aktivitātes ritēja vakara gaitā.

Kalupieši var lepoties ar 36 Jāņiem, deviņiem Ivaniem un piecām Līgām. Jāņuzālēs un ugunskura liesmās iegūtā enerģija noderēs gan lauku darbos, gan atpūtā.

Informāciju sagatavoja:
Kalupes pagasta kultūras menedžere Inita Ivdra

Jāņu dienas ielīgošana Maļinovā