Jāņu dienas ielīgošana Maļinovā

AKTUĀLI

22. jūnijā Maļinovas pagasta iedzīvotājiem, kā arī pagasta viesiem, bija iespēja ļauties Līgo svētku burvībai, gan baudot svētku koncertu, gan pavadot sauli un iededzot Jāņu ugunskuru. Akcentējot saulgriežu būtību, ar latviešu un baltkrievu tautas dziesmām un rotaļām Sauli pavadīja pagasta vokālie ansambļi "Avenes" un "Ivuški" , jauniešu tautas deju kolektīvs "Druvāni' kopā ar viesiem no Baltkrievijas un Baltkrievu kultūrizglītības biedrību "Uzdim".

Paldies Maļinovas pagasta pārvaldei par atbalstu, kā arī sadarbības partneriem par nozīmīgu ieguldījumu pasākuma realizēšanā.

Informāciju sagatavoja:
Maļinovas pagasta Saieta nama vadītāja Jeļena Vasiļjeva

 

Maļinovas pagasta mākslinieki iepriecināja aprūpes centra klientus