Jāņa Rūvalda stipendiju saņem Andrejs Rucko no Augšdaugavas novada

AKTUĀLI

Jau četrpadsmito reizi svinīgā ceremonijā tika godināti Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) Attīstības fonda stipendiāti, kuri sevi pierādījuši kā mērķtiecīgus un sociāli aktīvus jauniešus. 2022./2023. gada rudens semestrī stipendiju apliecības tika pasniegtas 13 studējošajiem 12 LBTU Attīstības fonda stipendiju programmās, tostarp Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2. līmeņa profesionālā studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" 4. kursa students Andrejs Rucko no Augšdaugavas novada.

Stipendiātus uzrunāja LBTU studiju prorektors Aigars Laizāns: "Jūs esiet tie, kuru ieguldītais darbs ir ieguvis visaugstāko novērtējumu. Taču stipendijas uzliek dubultu pienākumu, kas virza nākotnes virzienā un pieprasa atbildību pret iepriekšējiem, kā arī nākamajiem stipendiātiem. Tagad jums ir laiks mazliet ievilkt elpu un atgūt ieguldītos spēkus jaunu mērķu sasniegšanai. Novēlu, lai šīs stipendijas sniedz jums atbalstu nākotnes plānu īstenošanā!"

Jāņa Rūvalda stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošos, kuriem ir izcilas sekmes fizikā, matemātikā vai ķīmijā. Un šogad par šīs stipendijas laureātu kļuva Andrejs Rucko, kurš turpmākos 10 mēnešus saņems 300 eiro stipendiju.

Viņš absolvēju Daugavpils 9. vidusskolu, kur regulāri piedalījās dažāda veida ķīmijas, bioloģijas, matemātikas, ģeogrāfijas un fizikas konkursos, olimpiādēs, semināros, pārstāvot savu skolu, pilsētu, kā ar novadu. Skolas laikā viņš mācības apvienoja ar aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē, darbojoties Skolēnu pašpārvaldē, arī kā tās vadītājs. Turklāt pētniecisko darbu izstrādāja par tēmu "Hidrobionti – Šūņezera ūdens kvalitātes bioindikatori".

Andrejs studiju laikā ir uzrādījis ne tikai labus sasniegumus studiju procesā, bet arī aktīvi iesaistījies gan LBTU Konventā, fakultātes studējošo pašpārvaldē, LBTU Studējošo pašpārvaldes domē, bet arī attīsta sava novada kultūras un sociālo dzīvi.

Andreju mācībspēki raksturo: "Andrejs studiju kursus apgūst ar izpratni, spēj saskatīt kopsakarības starp teoriju un praktisko pielietojumu. Viņš visus ieplānotos darbus veic godprātīgi un ar lielu atbildības sajūtu, kā arī vienmēr ir sagatavojies nodarbībai, tāpēc visi ieplānotie darbi tiek paveikti savlaicīgi un ar nopietnu attieksmi pret studijām. Students ir komunikabls, izpalīdzīgs, aizrautīgs un sabiedriski aktīvs jaunietis."

Egita Eihvalde
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes
komunikācijas speciāliste

Novada bērnu darbi piedalās izstādē “Vērtību zīmes”