Novada bērnu darbi piedalās izstādē “Vērtību zīmes”

AKTUĀLI

Atzīmējot Latvijas Bankas simtgadi, no 2022. gada 22. februāra līdz 10. maijam Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas Banka aicināja ikvienu Latvijas mākslas skolu izglītojamo piedalīties zīmējumu konkursā “Mūsu pasaule, mūsu nākotne”.

Zīmējumu konkursa vadmotīvs - aicinājums domāt par mūsdienu cilvēkam būtisko nākotnes kontekstā.

Latvijas mākslas skolu izglītojamo uzdevums bija ietērpt savas pārdomas par personīgām un Latvijas vērtībām vizuālos mākslas darbos atbilstoši tēmai un norādītajai tehnikai.

Dalībnieki konkursā varēja iesniegt vienu radošo divdimensiju kompozīciju, kas izpildīta dažādās grafikas tehnikās. Dizaina piedāvājumā bija iespējams iekļaut tekstu – dzejoli, uzrakstu, saukli utt.

Izstādes “Vērtību zīmes” norises laikā no 2022. gada 9. oktobra līdz 2023. gada 15. janvārim pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas ieejas redzama latviešu mākslinieka un dizainera Artūra Analta radīta instalācija.

https://www.lnmm.lv/latvijas-nacionalais-makslas-muzejs/jaunumi/atzimejot-latvijas-bankas-simtgadi-un-atklajot-tai-veltito-izstadi-vertibu-zimes-latvijas-nacionalaj-95

Lai instalācija taptu, tika saņemti vairāk nekā 900 darbi no bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 17 gadiem, kuri pārstāv 60 Latvijas mākslas skolas. Artūra Analta veidotajā instalācijā “MŪSU SAULE” ir redzami 369 interesantākie zīmējumi. Vides objekts atspoguļo mūsu valsts nākotnes paaudzes pasaules redzējumu un pamatvērtības – ģimeni, draugus, mīlestību, dzimteni, dabu, planētas ekosistēmu, mieru. Zeltītā diska forma asociējas gan ar monētu, gan sauli – cerības, dzīvības, mūžīgas kustības, iedvesmas un garīguma simbolu.

Mums liels prieks, ka arī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 13 darbi (Daniels Bitenieks, Dāvids Ļaļins, Einārs Juhņevičs, Jekaterina Laskina, Katrīna Ašķeļaņeca, Laura Mickeviča, Markuss Miglāns,  Mihails Rakickis, Nikolajs Obrazcovs, Renārs Matisāns, Rodrigo Jaudzems, Valerija Trofimova, Viktorija Davidoviča) tika atzinīgi novērtēti un iekļauti vērienīgajā vides objektā. Audzēkņi  darbos atspoguļoja savu redzējumu, savas un Latvijas nākotnes vērtības.

Pēc izstādes beigām katra zeltītā ciļņa plāksne, atgriezīsies pie tā zīmējuma autora, atgādinot par izstādi “Vērtību zīmes” un simboliski noslēdzot šo notikumu ciklu.

Diennakts tumšajā laikā notiks arī mākslas objekta izgaismošana noteiktos laikos: plkst. 6.30-8.00 un plkst.18.00-22.30.

Notikusi diskusija par kopienu filantropiju Latgalē