Izvēlies studijas Malnavas koledžas īstenošanas vietā “Višķi”

AKTUĀLI

2019.-2020. mācību gadam Malnavas koledžas īstenošanas vietā Višķi pēdējo gadu notiek uzņemšana programmā “Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis”, jo, kā bilst struktūrvienības vadītāja izglītības jomā Anita Lāčauniece, mainoties tirgus pieprasījumam,  nozares ekspertu padome uzskata, ka šī profesija tuvākajos gados vairs nebūs tik pieprasīta. To nomainīs augkopības un lopkopības tehniķa programmas, savukārt lauksaimniecības tehnikas mehānikas programmas vietā stāsies spēkratu mehāniķa programma ar specializāciju lauksaimniecības tehnikā, kā arī lauksaimniecības tehnikas tehniķa programma, kas pavērs plašākas iespējas  mācīties strādāt ne tikai ar traktoru, bet arī ar kombainu, miglotāju un citām modernām tehnikas vienībām.

Anita Lačauniece saka lielu paldies uzņēmējiem, kas nepalika vienaldzīgi par mācību iestādes likteni un iestājās par tās saglabāšanu, sūtot vēstules Izglītības ministrijai. “Esam izglītības iestāde ar senu vēsturi, 2021. gadā lauksaimniecības izglītības iestādei Višķos paliks 100 gadi. Tā ir viena no pirmajām lauksaimniecības izglītības iestādēm Latgalē un Latvijā. Ir ļoti daudz lauksaimnieku, kas absolvējuši šo izglītības iestādi. Īpaši 60 tajos, 70 tajos gados, kad izglītības iestādē studēja no 600 līdz 800 audzēkņiem. Tagad šāds cipars, protams, nav iedomājams. Jāsaka, ka lauksaimniecības tehnikas mehāniķi tiešām ir ļoti pieprasīti arī šodien, jo lauksaimniecības nozarē notiek paaudžu maiņa. Traktoristi un mehāniķi ar stāžu jau savu ir nostrādājuši un aiziet prom. Tagad darbiem lauku saimniecībās, gan lielās, gan mazās, nepieciešami jaunieši. Lauksaimniecības nozare piedzīvo industrializācijas laikmetu, tehnoloģijas mainās, samazinās darbaspēks un speciālistu tiešām trūkst – traktortehnikas vadītāju, tehnikas mehāniķu, jo servisa uzņēmumiem tādi speciālisti ir nepieciešami. Vidēji lauksaimniecības tehnikas mehāniķa alga Latvijā ir 1000 eiro un vairāk. Ja ir vēlēšanās palikt Latvijā, strādāt labi apmaksātu darbu, kaut arī šis darbs nav no vieglajiem, mūsu absolventiem ir tādas iespējas”, stāsta A. Lāčauniece.

Šogad notiek audzēkņu uzņemšana divās Jauniešu garantijas programmās, kurām var pieteikties jaunieši ar vidusskolas izglītību no 17 līdz 29 gadiem. Programmā “Lauksaimniecības tehnika” ar kvalifikāciju “lauksaimniecības tehnikas mehāniķis” tiek sagatavoti lauksaimniecības tehnikas mehāniķi, kuri var strādāt lauksaimniecības tehnikas servisa uzņēmumos. Mācību laikā tiek iegūta arī TR 2 traktortehnikas vadīšanas apliecība. Otrās programmas - “Augkopība” ar kvalifikāciju “augkopības tehniķis”, mācību laikā tiek iegūta arī TR 2 traktortehnikas vadīšanas apliecība un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apliecība. Tā ir vienreizēja iespēja apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju vien pusotra gada laikā. Abās programmās mācības ir bez maskas.

Jauniešu garantija ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai cīnītos ar jauniešu bezdarbu un palielinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū.

Informācijai:

Kas var pieteikties?

– esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;

– esi ieguvis vismaz vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments, taču Tev var būt iegūta arī augstākā izglītība;

– esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā;

– vari būt darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;

– vari studēt nepilna laika studiju programmās;

– nevar būt nodarbināts, pilna laika students augstskolā, atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā;

– ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas.

Kādus labumus vari saņemt profesijas apguves laikā?

- Mācību laikā būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,

- Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums, varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē.

Tāpat Višķi paver iespēju iegūt lauksaimniecības tehnikas mehāniķa kvalifikāciju, piesakoties studijām neklātienē. Neklātiene ir maksas, ar vidusskolas izglītību vai profesionālo vidējo izglītību. Mācību ilgums tajā ir 2 gadi, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās. Mācību beigās absolvents saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību un 3. kvalifikācijas līmeni.

Iesniedzamie dokumenti – iesniegums, izglītības dokuments, apliecinājums par atbilstību mērķa grupai, medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u), 4 foto 3×4 cm, personu apliecinošs dokuments.

Profesijas apguves priekšrocības – izglītības programmā paredzētais stundu skaits ir pietiekošs LAD atbalsta projektiem lauksaimniecībā, kā arī sniedz iespējas lauksaimniecības zemes iegādei saimnieciskās darbības uzsākšanai vai paplašināšanai nākotnē.

Nu jau 4. kursa studente Daina, kas šogad absolvēs šo izglītības iestādi programmā “Lauku īpašumu apsaimniekotājs”, atbrauca studēt uz Višķiem pēc Izvaltas pamatskolas absolvēšanas, un ne mirkli to nav nožēlojusi. Jauniete stāsta, ka no mājām līdz skolai ir vien 20 minūšu brauciens, kas ļauj ne tikai izbraukāt uz studijām, bet arī aizbraukt mājās un palīdzēt vecākiem saimniecībā.  Viņai ar vecākiem ir pašiem sava zemnieku saimniecība “Pumpuri”, kurā saime nodarbojas ar pienkopību un nedaudz arī graudkopību. Z/S liktenis ir drošās rokās, jo vecāku saimniecību pēc skolas Daina plāno attīstīt. Daina stāsta, ka darīs to labprāt un arī iegūtās zināšanas izmantos lietderīgi. Plānos ir projektu iesniegšana finansējuma piesaistei tehnikas iegādei un saimniecības paplašināšanai. Papildus 24 govju lielam ganāmpulkam, Daina audzē arī trušus. Daina bilst, ka mācības Višķos papildināja viņas zināšanas augu aizsardzības jomā, savukārt iespēja piedalīties Erasmus + apmaiņas programmā – mēnesi dzīvot un mācīties Vācijas mācību lauksaimniecības uzņēmumā. “Izvēlos nevis braukt uz ārzemēm, bet strādāt dzimtenē. Ļoti vēlos turpināt izglītības gaitas Latvijas Lauksaimniecības universitātes lauksaimniecības programmā. Šeit esam visi kļuvuši par vienu lielu ģimeni, mani kursa bedri man ir kā brāļi un māsas”, spriež Daina.

Daina ir Latvijas simtgades stipendiāte, kas ierindojās valstī 347 spožāko vidējo mācību iestāžu absolventu vidū. Viņa saņēma vienreizējo stipendiju 500 eiro apmērā par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

Arī Deniss šogad absolvēs Višķus un iegūs lauksaimniecības tehnikas mehāniķa specialitāti. Deniss nāk no Rēzeknes novada un turpat plāno strādāt pēc skolas absolvēšanas. Sākotnēji jaunietis iestājies Malnavas koledžā, taču mehāniķu grupa netika nokomplektēta, tādēļ mācības tika sāktas Višķos.

“Višķos māca strādāt ar lauksaimniecības tehniku. Te es iemācījos regulēt vārpstas, veikt kompresijas darbus. Visus aicinu, lai nāk studēt uz Višķiem!”, tā Deniss. Savas darba gaitas Deniss turpinās Rēzeknes novada Z/S “Rītiņi”, kur viņš gājis praksi un saimnieka uzrunāts sācis strādāt.

Vairāki absolventi ir dibinājuši savas saimniecības Vārkavas, Preiļu novadā un citviet, kā arī turpinājuši izglītības gaitas kādā no augstākās izglītības iestādēm. Lai jauniešu spars un strādātgriba iedvesmo arī pārējos!

Dokumentu iesniegšana līdz 30. augustam darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. 

Vairāk informācijas – www.viskipv.lv
Adrese: Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Daugavpils novads
E-pasts: viski.pv@inbox.lv
Tālruņi: 65476071
Mob: 26585845, 27752461, 27752468

Saruna ar deputātu