Saruna ar deputātu

AKTUĀLI

Jānis Vagalis dzimis un uzaudzis Višķu pagastā, absolvējis Špoģu vidusskolu, tālāk izglītības gaitas turpinājis Daugavpils Sociālo tehnoloģiju augstskolā, kur ieguvis augstāko izglītību un jurista kvalifikāciju. Pēc augstskolas absolvēšanas darbs tika saistīts ar jurisprudenci. Darba gadi no 2005. līdz 2019. gadam pavadīti akciju sabiedrībā “Balticovo” kā Daugavpils filiāles vadītājam. Pašreiz ir pilsētas pašvaldības uzņēmuma SIA “Labiekārtošana-D” valdes loceklis. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 100 darbinieki. Galvenās uzņēmuma funkcijas ir pilsētas infrastruktūras uzturēšana – apzaļumošana, zāles pļaušana, ielu apgaismojums, dzīvnieku patversme, kapu uzturēšana un rituālie pakalpojumi.

- Kā pievērsāties politikai? Kāds bija pirmais solis?

J.V. Pirmie soļi politikā tika veikti 2000. gadu sākumā. Savā laikā esmu bijis Tautas partijas biedrs. Partija vēlāk tika likvidēta. Pēdējos divus gadus esmu politiskās apvienības “Saskaņa” biedrs. Politikai pievērsos tādēļ, ka redzu sevī spējas mainīt daudzas lietas gan novadā, gan valstī uz labāko pusi. Manī ir tas cīņas spars, kad daudz lietas patīk sākt no sākuma un izdarīt līdz galam.

- Kurās komitejās strādāsiet?

J.V. Esmu ievēlēts Finanšu komitejā, kas, manuprāt, ir viena no svarīgākajām komitejām. Jo naudas lietas novadam ir ļoti svarīgas.

- Kādas sfēras Daugavpils novadā, Jūsuprāt, ir prioritāras?

J.V. Manuprāt, novadā tās svarīgākās jomas, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība, ir sociālā sfēra, uzņēmējdarbība un jaunatne. Attīstoties uzņēmējdarbībai, tiks radītas jaunas darba vietas, jaunas darba vietas papildinās novada budžetu, naudu varēs piesaistīt sociālajai sfērai, sociālajiem pabalstiem, arī skolotāju algām. Ja būs darba vietas, arī jaunatne paliks šeit, neaizbraucot uz ārzemēm.

- Ilgu laiku strādājāt uzņēmējdarbībā. Ar ko novads varētu piesaistīt potenciālos uzņēmējus un veidot šīs darba vietas?

J.V. Manuprāt, būtu jāpacīnās par investoru piesaisti. Viens no galvenajiem uzņēmējdarbības virzītājspēkiem ir tieši investīcijas. Tā kā Daugavpils novads atrodas stratēģiski izdevīgā vietā, te varētu izveidoties spēcīgs loģistikas centrs.

- Kā Jūs vērtējat Daugavpils novada attīstību šobrīd?

J.V. Novada dzīve ļoti cieši saistīta ar norisēm valsts dzīvē un ir pakļauta dažādām pārmaiņām. Lietas, kurām būtu jāpievērš uzmanība, ir lauku ceļu sakārtošana, jo tie pie mums ir gana sliktā stāvoklī.

- Ko Jūs piedāvātu uzlabot jauniešu sfērā, kādu palīdzību varam sniegt, atbalstot jauniešu darbību?  

J.V. Sniegt atbalstu pirmā mājokļa iegādei, izveidojot un paredzot šim mērķim finansējumu kādā no programmām. Lai jaunās ģimenes uz atvieglotiem nosacījumiem varētu iegādāties savu pirmo mājokli. Ir jāattīsta arī pirmsskolas grupas, bērnu dārzus, lai visiem novada bērniem tajos pietiktu vietas. Šī situācija būtu jāpapēta. Esmu pret skolu slēgšanu, jo skola pagastā ir izglītības un kultūras centrs.

-Cik aktīvi Jūs, kā deputāts, piedāvāsiet savas idejas?

J.V. Kā deputāts strādāju pavisam nesen. Jāiepazīst labāk novads un sfēras, pie kurām jāstrādā. Pagaidām esmu tuvāk iepazinis tikai Višķu un Ambeļu pagastu, jo no tās puses nāku un Laucesas pagastu, kur esmu strādājis.

-Kādas rakstura īpašības Jums piemīt? Kāds ir Jūsu dzīves moto?

J.V. Labāk, lai par manām īpašībām runā citi. Mans moto ir “Ģimene ir valsts stūrakmens”. Ja Latvijā un novadā būs stipras ģimenes, tad būs arī stipra valsts.

-Vai atrodas laiks vaļaspriekiem? Kādi tie ir?

J.V. Patīk nodarboties ar dārzkopību savā lauku saimniecībā.

-Ar ko Jūs lepojaties Daugavpils novadā?

J.V. Lepojos ar novada iedzīvotājiem, kas, neskatoties uz dzīves grūtībām, atrod spēku dibināt ģimenes, audzināt bērnus un palikt dzīvot tepat, Daugavpils novadā.

Mirklis starp ausmu un gaismu 60 gadu garumā