Izveidota sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā

Pagastu un pilsētu ziņas

Daugavpils novada domes deputāti apstiprināja Daugavpils novada domes sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā un tās sastāvu. Šāda sadarbības grupa izveidota, lai sekmētu efektīvu institūciju sadarbību un veidotu mērķētāku institūciju rīcību bērnu tiesību un interešu aizsardzības jomā. Tā būs konsultatīvi  koleģiāla  institūcija, kas izskata individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem, ja ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav iespējams atrisināt  vienas institūcijas ietvaros vai nav to izdevies atrisināt ilgstošā laikposmā. Sadarbības grupas lēmumiem būs rekomendējošs raksturs.

Sadarbības grupas sastāvā apstiprināta Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Natālija Pēterāne, Daugavpils novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļa vadītāja darbam ģimenēs ar bērniem Rita Beļska,  Daugavpils novada Sociālā dienesta psihologs Renāte Ļahovska,  Višķu bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna Kudiņa un Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas Austrumu nodaļas  inspektors Jānis Zahars.

Pēc nepieciešamības tiks pieaicināti citu institūciju un iestāžu atbildīgie speciālisti, kuru teritoriālajai vienībai būs piekritīgs izskatāmais individuālais gadījums. Tāpat Sadarbības grupa sadarbosies ar bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, Valsts policiju un Domes struktūrvienībām.

 

Atmiņu pēcpusdiena “Rit dienas, mainās varas” Nīcgalē