Atmiņu pēcpusdiena “Rit dienas, mainās varas” Nīcgalē

AKTUĀLI

Atmiņu pēcpusdienā bibliotēkā pulcējās viedākie nīcgalieši, kam dārgs paaudžu kultūrvēsturiskais mantojums un ir liela griba to saglabāt mazbērniem un mazmazbērniem.

Lai rosinātu nīcgaliešus apzināt un dokumentēt dzimtu stāstus un atmiņas, dalībnieki noskatījās videofilmas par Nīcgales dzelzceļa staciju un kāzu muzikantu Arvīdu Čamani, un divas sirmas kundzes ar lepnumu atzina, ka Arvīds spēlējis viņu kāzās. Aplūkoja bibliotēkas novadpētniecības krājuma materiālus, atcerējās, kā 1996. gadā pagasta iedzīvotājus kultūrvēstures dārgumu apzināšanai sašūpoja Ingrīdas Strodes vadītā radioraidījuma “Tēvu laipa šaizemē” ierakstīšana. Dalībnieki dalījās savās atmiņās, rādīja līdzņemtās fotogrāfijas.

Pēcpusdienas gaitā izvērsās spraiga diskusija, kā labāk apzināt un dokumentēt aizejošo gadu likteņstāstus un notikumus. Tā Ērikai Kuklei nav vienaldzīga Nīcgales ķieģeļu un keramzīta rūpnīcas vēsture, par ko tika veikti pētījumi kopā ar skolēniem, strādājot skolā. Nīcgalē dzīvo un novadpētniecības jomā darbojas pieredzes bagāti cilvēki, tādi kā Staņislavs Ružāns, Lilija Kotova, Anfisa Smagare, viņu paveiktais ir pozitīvais piemērs un labā vēsts, ka pašu nīcgaliešu ziņā un spēkos ir paveikt lielas lietas, lai saglabātu un saulītē ieceltu laika ritējuma dārgumus.

Dalībnieki ar entuziasmu atsaucās Anfisas Smagares aicinājumam, sagaidot Latvijas simtgades svinības, apzināt un Nīcgales sādžu kartēs iezīmēt dzimtu mājas un ģimenes, kas tur dzīvojušas. Šajā akcijā aicinām iesaistīties arī tos nīcgaliešus, kas dzīvo citos Latvijas novados, pilsētās un tālās ārzemēs, jo tikai visi kopā spēsim apzināt un saglabāt Nīcgales vēsturi nākamajām paaudzēm.

Informāciju sagatavoja:
Ruta Bogdanova
Nīcgales pagasta tautas bibliotēkas vadītāja

Lūgums atmiņas un fotogrāfijas sūtīt uz bibliotēku!

Maļinovā tapa apsveikuma kartiņas