Izstrādāta jauna Naujenes jaunatnes un sporta darba organizēšanas struktūra

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ar 2019. gada 1. janvāri Naujenes pagasta nolikumā veikt grozījumus, izslēdzot Naujenes jaunatnes un sporta centra struktūrvienību. Grozījumi tika pieņemti pēc tam, kad Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne tika deleģēta līdz 1.jūlijam izstrādāt jaunatnes un sporta darba organizēšanas struktūru pagasta teritorijā. Tas bija nepieciešams, jo 22. martā apstiprināja ieceri līdz šim esošajā jaunatnes un sporta centra ēkā – Daugavas ielā 34, Kraujā -  pārcelt Naujenes tautas bibliotēku un pielāgot ēku jaunajām vajadzībām.

Apvienotajā komitejā ar jauno izstrādāto struktūru deputātus iepazīstināja Ināra Miglāne. Naujenes jaunatnes un sporta centrs ir Naujenes pagasta pārvaldes struktūrvienība kopš 2016. gada 1. februāra. Tajā tiek organizēts jaunatnes un sporta darbs Naujenes pagasta teritorijā. Pēc pārvaldes vadītājas domām, līdzšinējais darbs ar jaunatni ir apmierinošs, taču periodisks un neaptver visu pagasta teritoriju, tādēļ ir nepieciešama cita struktūra gan darbam ar jaunatni, gan sporta darba organizācijai. Tāpat Ināra Miglāne minēja, ka darbam ar jaunatni neizdodas piesaistīt vietējos pagasta iedzīvotājus, bieži vien jaunatnes lietu speciālista amatam piesakās pilsētnieki vai pat citu pašvaldību iedzīvotāji.

“Šobrīd, organizējot darbu ar jaunatni, saskaramies ar daudzām problēmām. Esam izmēģinājuši dažādus variantus, pārdalot slodzes, t.i. strādā 2 darbinieki uz pusslodzi katrs, bet līdz šim  neesam līdz galam organizējuši darbu ar jaunatni Vecstropu ciemā, kur atrodas jauniešu telpa, kas pagaidām netiek izmantota pilnā mērā. Spējam piesaistīt jauniešus tikai lielākajiem pasākumiem. Daudz vairāk varētu sasniegt, iesaistot šajā darbā tieši mūsu pagasta iedzīvotājus. Otrais pamatojums, kādēļ šīs strukturālās izmaiņas ir nepieciešamas, ir telpu trūkums, risinot bibliotēkas pārcelšanas jautājumus. 2017. gada nogalē tika veikta NJSC ēkas Daugavas ielā 34 tehniskā apsekošana un sertificēta speciālista atzinumā teikts, ka ēkai nepieciešami atjaunošanas darbi, pat neņemot vērā iespējamo ēkas funkcionālās nozīmes maiņu. Līdz ar to ir lietderīgāk  veikt ēkas atjaunošanas pasākumus, pielāgojot to bibliotēkas vajadzībām.  Tieši tādēļ ir radies piedāvājums reorganizēt struktūrvienību Naujenes jaunatnes un sporta centrs, iekļaujot štata vienības pagasta pārvaldes Vispārējā daļā. Veicot reorganizāciju, tiktu saglabāta jaunatnes lietu speciālista likme, sporta instruktora likme, ko šobrīd dala divi speciālisti, nodrošinot sporta pasākumu organizēšanu un telpu uzraudzīšanu sporta zālē “Ceļinieks” un Lociku kultūras centra sporta zālē, saglabājot pus likmi remontstrādniekam un vienu likmi apkopējai, kā arī izveidojot jaunu likmi - sporta darba organizators. Veicot šīs strukturālās izmaiņas, ir paredzēts samazināt Jaunatnes un sporta centra vadītāja likmi, sporta trenera (0,25 likmes)  un apkopējas likmi.. Jauniešu pulcēšanās vieta Kraujas ciemā paredzama bijušajās bibliotēkas telpās”, tā par izmaiņām stāsta Ināra Miglāne.

Kā uzskata pagasta pārvaldes vadītāja, ar to tiktu panākta efektīva turpmākā sporta un jaunatnes darba organizēšana pagastā, kā arī pilnā mērā tiktu atrisināts bibliotēkas tālākais liktenis. Bibliotēkas pārcelšanas jautājums līdz šim tika risināts vairākkārt, konsultējoties ar Kultūras pārvaldes vadītāju Ināru Mukāni un Būvvaldi. Pēc projekta aprisēm, pašreizējā Jaunatnes un sporta centra lielajā zālē tiks nojaukta skatuve, lai tur varētu izvietot bērnu zonu,  abonementa un  depozitārija zāli ar grāmatu plauktiem divos līmeņos. Atsevišķās telpās ir plānota lasītavas, pasākumu un izstāžu zāles izveide un  radošo darbnīcu telpa. Tāpat projektā iekļauta āra terases izbūve, kurā labos laika apstākļos varētu notikt gan bibliotēkas organizētie pasākumi, gan arī kultūras pasākumi. Terasi paredzēts izbūvēt ar skatu uz Kraujas ciema daudzdzīvokļu māju pusi.

Ņemot vērā jauno struktūru, tuvākajā laikā paredzēta iepirkuma procedūras izsludināšana Naujenes Jaunatnes un sporta centra ēkas pielāgošanai bibliotēkas vajadzībām.

Novadā piestāj Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija