Izstāde Maļinovā “Pretī gaismai”

Kultūra

No 1. februāra Maļinovas pagasta bibliotēkā skatāma novadpētniecības materiālu izstāde “Pretī gaismai”. Izstādē apskatāmi dažādi gaismas ķermeņi, petrolejas lampas, lukturi, skalturis, sveces, svečturi. Februāra mēnesis kā zināms ir sveču mēnesis, bet senos laikos sveces bija ne katram pieejamas. Atceros vecāsmātes stāstīto, ka izplatītākais apgaismes ķermeņis zemnieku mājās bija skalu uguns. Skalus plēsa no egles vai priedes sveķainām pagalēm un tad skalturī vajadzēja uzmanīt lai skals neizdeg. Agrāk visi darbi zemnieka sētā tika pakārtoti saules gaismai, jo elektrības nebija un sveces tika dedzinātas lielos svētkos, ziemassvētkos, kristībās, kāzās u.c. Kad mājās iegādājās petrolejas lampas tas jau bija ļoti grezni, jo lielāka numura lampa bija, jo gaišāk dega. Sveces lēja no aitu taukiem un kurš turēja bites, tas varēja atļauties sveces liet no bišu vaska. Lai sveces stabili stāvētu izmantoja dažādus svečturus, misiņa, koka, keramikas, stikla. Izstādes noformējumā izmantotās segas, ir vecāsmātes austās, no personīgajiem krājumiem. Dažas petrolejas lampas izstādei piedāvāja V.Ciršs. Izstāde skatāma līdz 28.februārim.

Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja E.Kokina

Innas Štekles personālizstāde “Leļļu pasaule”