Izstāde “Grāfu Plāteru -Zībergu kultūrvēsturiskais mantojums Daugavpils novadā”

AKTUĀLI

Daugavpils novada Līksnas, Vaboles, Kalupes un Nīcgales pagastu teritorijas cieši saista gan to ģeogrāfiskais stāvoklis, gan vēsturiskie notikumi. Teritorija aizņem Austrumlatvijas zemienes dienviddaļu – Vidusdaugavas zemieni. Pagastu kultūrvides attīstībā vislielāko ieguldījumu deva daudzās poļu un vācu aristokrātu dzimtas, kuras te pārvaldīja savus īpašumus.  Mūsdienās ir saglabājušās pēc muižnieku iniciatīvas celtās baznīcas, skolu ēkas, iekārtotie parki, muižas ēku kompleksu paliekas. Vislielākais kultūrvēsturiskā mantojuma skaits Daugavpils novadā ir saglabājies no grāfu Plāteru – Zībergu laikiem (17.-20.gs.) – Vaboles muižas komplekss (Vaboles vidusskola, Skrindu dzimtas muzeja ēka, muižas saimniecības ēkas, angļu stila 19.gs. parks), Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca, Līksnas muižas vieta, Kalupes un Nīcgales baznīcas u.c. Grāfu Plāteru - Zībergu atstātais mantojums Daugavpils novadā vilina tūristus un aicina uz jaunām aktivitātēm vērtību izzināšanā!

2017.gada 15.februārī Daugavpils novada domes telpās plkst.15.00 tiks atklāta izstāde “Grāfu Plāteru – Zībergu kultūrvēsturiskais mantojums Daugavpils novadā’’. Skrindu dzimtas muzeja izveidotā izstāde tapusi sadarbībā ar biedrību ‘’LIXTEN’’ un Daugavpils novada Kultūras mantojuma daļu. Izstāde izveidota ar Daugavpils novada domes atbalstu. Paldies par atsaucību J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas vēstures skolotājai un vēstures doktorei Ivetai Laurenai!

 Ilze Ozoliņa
Skrindu dzimtas muzeja vecākā speciāliste

 

Izstādē “Balttour 2017” popularizēja novada tūrisma piedāvājumu