Izstāde “Atspulgi Daugavā” Ilūkstes kultūras un mākslas centrā

AKTUĀLI

Daugava ― plaši upes loki Augšdaugavā ar brīnišķīgām ainavām, unikāliem biotopiem un ģeoloģiskām vēstures liecībām, gadsimtiem seni pilskalni un pilsētas, nozīmīgi vēstures notikumi un personības. Daugava ― Latvijas likteņupe, kuras skaistajos krastos veidojās latviešu tautas tradīcijas un kultūrvēsturiskais mantojums. Pilskalni un pilsdrupas, arheoloģiskie izrakumi un skaistie senlietu atradumi stāsta par bagātu un rosīgu dzīvi Daugavas krastos. “Daugava–māmuliņa” ― tā ar mīlestību tiek dziedāts tautas dziesmās. Taču Daugavas liktenis ir nesis arī daudz sāpju latviešu tautas dvēselē. Trīs spēkstaciju izbūve 20. gadsimta vidū uz mūžiem atstāja zem ūdens unikālo Daugavas posmu – Staburagu, Oliņkalnu, Pērses ūdenskritumu, Lorelejas klinti, Kokneses pilskalnu, kā arī citas dabas un cilvēka roku radītās vērtības.

Daugavas varenais plūdums daudzus gadsimtus ir stiprinājis latviešu tautas garu. Daugava ― simbols, kurš izteic Latviju un par kuru domājot ietrīsas un uzgavilē sirds. Tā ir mūsu mīļā Daugava. Gleznaini rīti un vakari upes rāmajos krastos, pilsētas un ciemi, gadalaiku maiņas un skaudrais vējš no jūras ir neizsīkstošs iedvesmas avots māksliniekiem. Dantes Aligjēri biedrības mākslinieki šajā izstādē ar krāsām, izjūtām un asociācijām dāvinās skatītājiem katrs savu stāstu par Daugavu.

Izstādē “ATSPULGI Daugavā” piedalās mākslinieki:

Aleksejs Naumovs, Laine Kainaize, Maira Veisbārde, Vija Dzintare, Jānis Strupulis, Sarmīte Caune, Raimonda Strode, Lauma Palmbaha, Ligita Caune, Tonijs Strods.

Izstāde apskatāma no 2022. gada 2. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim

Dantes Aligjēri biedrība

Itālijas draudzības biedrība Latvijā bija izveidota 1934. gadā, bet pēc kinorežisores Laimas Žurginas un latviešu kultūras inteliģences iniciatīvas, atjaunota 1995. gadā kā Dantes Aligjēri biedrības Latvijas nodaļa. DA biedrība apvieno vairāk nekā 50 itāļu kultūras speciālistus, māksliniekus un interesentus, ar savu darbību sekmējot sabiedrības interesi par Itālijas kultūru, Itālijas un Latvijas sadarbības formām, kultūrpieredzes apmaiņu un perspektīvām. Biedrība organizē ikmēneša tikšanās ar brīnišķīgu pieredzi guvušiem cilvēkiem, kā arī lasījumus par mākslas un sabiedriski nozīmīgām tēmām. DA biedrība ir nodibinājusi un pasniedz “Gada Lielo balvu” izcilām personībām Latvijā un Itālijā, kuri ar savu darbību ir sekmējuši Latvijas-Itālijas kultūras sakaru stiprināšanu. Nozīmīga ir DA biedrības mākslinieku radošā un profesionālā darbība Latvijas kultūras laukā, viņu daiļradē būtisku vietu ieņem Latvijas un Itālijas dabas un pilsētu skaistums, interese par kultūrvēsturisko mantojumu un personībām, viņi ir piedalījušies daudzās izstādēs un simpozijos Latvijā un ārzemēs, rīkojuši personālizstādes. Biedrības rīkotās izstādes ir notikušas Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, Jūrmalas Pilsētas muzejā, Ārzemju mākslas muzejā Rīgā, Stāmerienas pilī un Tautas namā, Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”, Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Gulbenes bibliotēkā, Ogres Centrālajā bibliotēkā, Rīgas Latviešu biedrības namā, Daugavas muzejā Doles salā, Ogres Vēstures un mākslas muzejā, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā, Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa”, Jēkabpils Vēstures muzeja Krustpils pils tornī, u.c.

Informāciju sagatavoja:
Raimonda Strode 
mob: +371 26160348;
e-pasts: raimonda.strode@gmail.com

LIAA biznesa inkubatori ar kampaņu aicina izvēlēties vietējo ražotāju dāvanas svētkiem