Izsole par trīsistabu dzīvokli Naujenes pagasta Locikos

AKTUĀLI

16. augustā plkst. 09.30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots trīsistabu dzīvokļa īpašums  Nr. 9,  Vienības ielā 7, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads ar kopējo platību 62.4 kvm (dzīvojamo platību 45.0 kvm), kurš atrodas piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ( ēkas tips 467)  trešajā stāvā. Dzīvokļa īpašums atrodas Lociku ciemata centrālā daļā, autobusa pieturas tuvumā, ērta piekļuve ar autotransportu. Lociku ciemata infrastruktūra relatīvi ir attīstīta.

Objekta sākotnējā cena –  EUR  2400.00

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017. gada 14. augustam  plkst. 15.00, Daugavpils novada domē, 12.,19. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.  Tālr. uzziņām:   65476827, 29412676, 26357842.

 

Notiek Randenes pamatskolas atjaunošanas darbi Kalkūnes pagastā