Izsolē par samazinātu sākumcenu pārdod Raudas skolu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība ar augšupejošu soli par samazinātu sākumcenu pārdod elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv nekustamo īpašumu “Raudas skola”, kas sastāv no divām zemes vienībām 13.8821 ha platībā, uz kuras atrodas mežs un būves.

Objekts atrodas Raudā, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā. Izsoles sākumcena - EUR 59 200. Izsoles solis - EUR 500. Nodrošinājums - EUR 5920. Izsoles sākums – 10. maijā, noslēgums – 10. jūnijā plkst. 13.00.

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā trīs mēnešu laikā pēc izziņas par pirkuma summu izsniegšanas. Samaksas kārtība noteikta izsoles noteikumos.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Šēderes pagasta pārvaldes vadītāju Viktoru Potjomkinu, tel. 65475703, 26172670.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vecāko nekustamā īpašuma speciālisti Sanitu Snetkovu, tālr.: 65476827, mob.: 29412676.

Mātes dienai veltīts koncerts Dubnā