Izsole dzīvokļa īpašumam

Izsoles

17. aprīlī plkst. 10:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots dzīvokļa īpašums Nr. 3 56.5 m2 platībā ( dzīvojamā platība 32.3 m2), „Pirtnieki, Tabores pagasts, Daugavpils novads, kurš atrodas divstāvu ķieģeļu mūra mājā, pirmajā stāvā. Nekustamais īpašums atrodas ~7.3 km attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās robežas, dzīvojamā apbūves un lauksaimniecības zemju teritorijā. Dzīvoklī elektrosistēmas, ūdens sistēmas un komunikācijas atrodas ļoti sliktā stāvoklī. Objekta sākotnējā cena –  EUR 700.00

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2018. gada 13. aprīlim plkst. 15.00. 

Izsoles zemes vienībām