Izsole “Dzelzceļa māja 360.9 km”

Pašvaldība

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 360.9 km”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā – sākumcena EUR 130.00, nodrošinājums EUR 13.00, izsole 27.04.2017. plkst.16-00; pieteikšanās līdz 13.04.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021300, 67021413.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus