Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus

AKTUĀLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

- Nr.3 “Dzīvojamā māja 359,1.km”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4476 900 0200 – sākumcena EUR 1 100.00, nodrošinājums EUR 110.00, izsole 27.04.2017. plkst. 15 00;

- Nr.3 “Spīdolas”, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4460 900 0518 – sākumcena EUR 1 100.00, nodrošinājums EUR 110.00, izsole 28.04.2017. plkst. 10 00

Pieteikšanās līdz 12.04.2017. plkst.16.00

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Ozoli 1”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4466 003 0261 – sākumcena EUR 99.00, nodrošinājums EUR 9.90, izsole 06.04.2016. plkst. 10 00.

Pieteikšanas līdz 23.03.2017. plkst.16.00

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413.

 

‘’Radām novadam’’ informatīvais seminārs Daugavpils Universitātē