Izsludināta 11. projektu pieņemšanas kārta sabiedriskā labuma projektiem

AKTUĀLI

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina projektu pieteikumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” Rīcībai 2.1.  Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai. Atbalsta apmērs: līdz 50 000EUR Atbalsta intensitāte: 90% Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība – 5.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas Projektu pieteikumu pieņemšana sākas 2022.gada 10.janvāra  līdz 2022.gada 10.februārim. Projektu pieteikumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI: https://eps.lad.gov.lv/login Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” birojā – Sēlijas ielā 25, 305.kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija”. Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: Pieteikšanās termiņi uz pasākumu Projekta pieteikuma sagatavošanas veidlapas un palīgmateriāli pieejami: Normatīvie akti. Veidlapas, Rokasgrāmatas Pilns sludinājuma teksts atrodams šeit:

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 2.1. šeit:

Projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai Augšdaugavas novadā