Izsludina pieteikšanos uz bezmaksas latviešu valodas kursiem

AKTUĀLI

Daugavpils novada  Kultūras pārvalde turpina  Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta Nr.2017.LV/LV/5 „Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā 2017/2018" īstenošanu un aicina uz bezmaksas 100 stundu latviešu valodas kursiem! Nodarbības tiks uzsāktas 2018.gada janvāra vidū.

Apmācību mērķis ir nodrošināt pieaugušajiem Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem, mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem un nepilsoņiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas un prasmes trijos valsts valodas prasmju līmeņos, tādējādi veicinot mērķauditorijas spēju iesaistīties latviskās vides sociālajos procesos. Īpaši aicināti pieteikties ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem (kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji). Nodarbības plānotas šādiem valodas prasmes līmeņiem: A2, B1, B2, C1.

Visiem mācību kursu beidzējiem noslēgumā jākārto Valsts izglītības satura centra eksāmens (bez maksas).

Grupas tiks komplektētas atbilstoši apmācību mērķim, kursantu pieteikšanās secībai un zināšanu līmenim. Nodarbības notiks Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa”  Dobeles ielā 30, Daugavpilī, divas reizes nedēļā no 2018.gada janvāra līdz 2018.gada maijam (ieskaitot), vakaros.

Kursu dalībnieku reģistrācija un informācija par kursiem:

Reģistrācija kursiem: no 2017.gada 18.decembra Tālr. 65435512, 28379611; e-pasts: terezija.ubele@dnkp.lv (jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darba un dzīves vieta, esošais latviešu valodas prasmju līmenis, kontaktinformācija).

Informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Par informatīvā materiāla saturu atbild Daugavpils novada Kultūras pārvalde.

 

Špoģu MMS kolektīvi piedalījās muzikālajā festivālā ''Raduga sozvučij'' Baltkrievijā