Izskanējuši koru dziedāšanas svētki “Skanēt skan!”

AKTUĀLI

Līdz ar pavasara saules stariem un dabas mošanos 17. aprīlī Kultūras centrā “Vārpa” ir izskanējuši Augšdaugavas novada izglītības iestāžu koru dziedāšanas svētki “Skanēt skan!”

Pasākums tiek rīkots ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē. Dziedāšanas svētkos piedalījās astoņi 1.-4. klašu kori no astoņām Augšdaugavas novada izglītības iestādēm. Kultūras centra “Vārpa” telpas tika pieskandinātas ar vairāk nekā 170 skolēnu čalām, daudzveidīgām koru dziesmu skaņām, ar dalīšanos kopdziedāšanas priekā.

Atis Kronvalds ir teicis: “Dziedāšana mūsu sirdis, mūsu prātus attur no ļauna un skubina uz labām, krietnām domām; tā ir dzīva prieka avots”. To varēja izbaudīt dziedāšanas svētkos, kuros kori ar prieku, pacilātu noskaņojumu izpildīja katrs divas dziesmas. Kopumā izskanēja sešpadsmit skanīgu dziesmu stāsti a capella, klavieru un ierakstu pavadījumā.

Koru sniegumā ieklausījās un tos vērtēja eksperti: Inga Ašķeļaņeca – Augšdaugavas novada Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas vokālā un diriģēšanas pedagoģe, vispārizglītojošo skolu mūzikas skolotāja; Iveta Ustinskova – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” bērnu vokālās studijas “Pērlītes” vadītāja, Daugavpils Centra vidusskolas mūzikas skolotāja.

Dziedāšanas svētku noslēgumā katrs koris saņēma pateicību par piedalīšanos un par ekspertu piešķirto nomināciju:

Zemgales vidusskolas 1.-4. klašu koris (vad. Jeļena Andrejeva) saņēma nomināciju Instrumentālākais koris; Laucesas pamatskolas 2.-5. klašu koris (vad. Maruta Kuzmina) – Sapņainākais kori; Lāču pamatskolas 2.-4. klašu koris (vad. Anastasija Lukašenoka) – Stilīgākais koris; Salienas vidusskolas 1.-5. klašu koris (vad. Oksana Klimanska) tika atzīts par Nopietnāko kori; Naujenes pamatskolas 1.-5. klašu koris (vad. Inna Kralika) saņēma nomināciju Kuplākais koris; Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 2.-4. klašu koris “Dadzīši” (vad. Rita Kalvāne) – Saulainākais koris; Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.-4. klašu koris (vad. Daiga Martinsone) – Skanīgākais koris; savukārt Špoģu vidusskolas 1.-4. klašu koris (vad. Guna Pētersone) tika atzīts par Profesionālāko kori.

Pasākuma noslēgumā Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska pateicās kuplajam dziedātāju pulkam par dalību korī un vēlmi dziedāt, skolotājiem – par ieguldīto lielo darbu un atbalstītājiem par palīdzību un līdzās būšanu. Novēlēja visiem turpināt dziedāt, to darīt ar vēl lielāku prieku, enerģiju, lai varētu pēc dažiem gadiem turpināt dziedāt lielajos koros un piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

Savukārt eksperti norādīja, ka ir patīkami pārsteigti par lielo koru un dalībnieku skaitu, pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu, kā arī novēlēja turpināt kopt dziedāšanas tradīciju un pilnveidot sevi, jo dziedāšana korī sniedz pozitīvas emocijas, māca sadarboties un līdzdarboties.

Pasākumu rīkoja Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm.

Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka,
Foto: Dainis Bitiņš

Ilūkstes PII “Zvaniņš” bērni iepazīst vecāku profesijas