Ilūkstes PII “Zvaniņš” bērni iepazīst vecāku profesijas

Ilūkste

Lai popularizētu dažādas profesijas, Iestādes padomes darba plānā marta mēnesis bija atvēlēts bērnu iepazīstināšanai ar tām. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” audzēkņi tikās ar vecākiem, dažādu profesiju pārstāvjiem (fotogrāfs, boulderinga treneris, pavārs, biškopis, mākslinieks, veterinārārsts, medmāsa, konditors, floriste, amatnieks) un iepazinās ar dažādu darbu pienākumiem, nepieciešamajiem darba rīkiem un instrumentiem. Vecāki novadīja bērniem meistarklases, kurās aktīvi darboties varēja visi. Pateicoties vecāku atsaucībai, bērniem bija iespēja vērot, iepazīt un arī praktiski darboties ar dažādu profesiju darba rīkiem.                                                                                                                                                                                                                          Iestādes padome un pedagogi izsaka pateicību visiem vecākiem, kuri iesaistījās un prezentēja savu profesiju, par atsaucību! Katrs darbs ir vajadzīgs, svarīgs un godājams!

Ilūkstes PII “Zvaniņš” vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklēja Augšdaugavas novadu