Izglītības un zinātnes ministres tikšanās ar izglītības jomas pārstāvjiem

AKTUĀLI

23. martā Mākslu izglītības kompetences centra “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skolā” notika Izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas vizīte, kuras ietvaros Augšdaugavas novada un Daugavpils izglītības iestāžu pārstāvji, vadība un politiķi pārrunāja aktuālākos jautājumus izglītības jomā.

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska ministri un klātesošos iepazīstināja ar esošo situāciju novada skolās. Augšdaugavas novads atšķiras no pilsētas. Daugavpilī iedzīvotāju ir krietni vairāk, bet teritorija neliela, savukārt Augšdaugavas novadā situācija ir otrāda - dažas reizes mazāk iedzīvotāju un lielāka teritorija. Augšdaugavas novads teritorijas ziņā ir viens no lielākajiem valstī, kas nozīmē arī lielus attālumus starp skolām. Novada skolas ir samērā vienmērīgi izvietotas pa novada teritoriju. “Dzirdam daudz pārmetumu par nekvalitatīvu izglītību mazajās skolās. Matemātikā centralizētajos eksāmenos visās Augšdaugavas novada izglītības iestādēs rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī. Līmenis arī citos priekšmetos nav zemāks, salīdzinot ar lielajām pašvaldībām,” skaidro J. Zarakovska. Speciālajās izglītības programmās labus rezultātus uzrāda Biķernieku pamatskola, kurā bērni ar īpašām vajadzībām ir nodrošināti ar visu nepieciešamo, lai varētu integrēties. Daudzi bērni šajā pamatskolā tiek vesti no Daugavpils. Augšdaugavas novada skolās populāri ir robotikas pulciņi, un skolēni aktīvi piedalās gan novadu, gan valsts līmeņa sacensībās. Novadā aktīvi darbojas Jaunsardze un tiek īstenots Valsts aizsardzības mācības priekšmets, kam Ilūkstē marta vidū tika atklāta daudzfunkcionālā mācību bāze.

Uzrunas ievadā Anda Čakša atzina, ka problēmu izglītības nozarē ir daudz. Neapmierināti ir gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji. Pēc ministres domām ir jācenšas izprast, kas ir kvalitatīva izglītība, jo tikai šādā gadījumā varēs nodrošināt nepieciešamās prasmes un izglītību, lai absolventi būtu konkurētspējīgi darba tirgū. Nepieciešams arī celt skolotāju algas, lai celtu šīs profesijas pārstāvju apmierinātību ar darbu. “Nogurums ir liels. Līdz šim pedagogiem netika nodrošināts pietiekoši liels apjoms materiālu stundu vadīšanai. Gatavošanās novadīt vienu stundu prasa piecas stundas sagatavošanās darbā, kas nav normāli,” atzīst A. Čakša. Valdības deklarācijā, turpina ministre, ir iezīmēta arī profesionālās izglītības attīstība, proti, no kopējā absolventu skaita pusei ir jābūt profesionālās programmas beidzējiem. Tas arī sekmēs speciālistu atgriešanos novados, kur viņi varēs pielietot savas profesionālās prasmes.

Sarunā ar ministri tika aktualizēti jautājumi par pāriešanu uz mācībām valsts valodā, mobingu skolās, skolotāju amata prestiža celšanu, optimālais bērnu skaits klasēs, pedagogu trūkums un izglītojamo pārvadāšana ar autobusiem.

Vizīte Višķos

24. martā Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša apmeklēja Latgales industriālā tehnikuma IPĪV "Višķi". Klāt bija arī Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts, Saeimas deputāti, kā arī Latgales Plānošanas reģiona padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Latgales industriālā tehnikuma pārstāvji. Vizītes laikā tika apspriesta "Višķu" tālākā attīstība. Attīstības stratēģija līdz 2027. gadam paredz realizēt virkni pasākumu. Tos plāno realizēt pašvaldība kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Viens no projektiem ir jauna poligona būvniecība. Klātesošie diskutēja par iespējamajiem mācību poligona realizācijas veidiem. "Šo projektu vairs apturēt nevar," zīmīgi izteicās Sergejs Maksimovs.

Kopā ar politiķiem diskutēja arī Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas vadītājs Aigars Lavrinovičs un kompānijas SIA "Amazone" valdes locekle Baiba Mikāla. Pēc viņu vārdiem, Latvijā būtu jāizvēlas 2 - 3 tehnikumi, kuros būtu jāiegulda līdzekļi, kas ir ieplānoti šim plānošanas periodam, nevis iedalot visiem "pa druskai". Tas ir labs signāls no darba devējiem un pie šīs pieejas pieturās arī pašvaldība. Amazone Latvija ir gatava sadarboties ar pašvaldību, nākt "Višķos", būvēt tehnoloģiju centru, diagnostikas centru un apkopes centru. Pēc Vitālija Aizbalta teiktā, tuvākajā laikā sāksies šo centru projektēšanas darbi, lai varētu startēt ES līdzfinansējuma programmās.

Visas iesaistītās puses bija vienisprātis, ka projektu ir iespējams realizēt, sadarbojoties starp pašvaldību, ministriju un uzņēmējiem. Latgales industriālajam tehnikumam ir sadarbības līgums ar Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociāciju par tehnikas nomu. Uzņēmums SIA "Amazone" gatavs slēgt līdzīgu sadarbības līgumu un piedalīties mācekļu apmācībā.

Teksts, foto: D. Bitiņš

Valkas pilsētas teātra izrāde “Lācis” Kultūras centrā “Vārpa”