Izaudzējam darbojoties kopā

Ilūkste

Ilūkstes PII “Zvaniņš” jau ceturto mācību gadu darbojas kā Izglītības iniciatīvu centra un British Council Latvija iniciētā projekta “Darbīgās kopienas Latgalē” vietējās kopienas resursu centrs. Šī gada maijā bija iespēja pieteikties uz jaunu aktivitāti un saņemt tai finansējumu. Jau mācību gada sākumā Iestādes vecāku padome ieplānoja atbalstīja iestādes administrācijas domu sarīkot vecāku talku, kuras laikā izveidot augstās dobes iestādes laukumos, iesaistot audzēkņu vecākus un apmācīt bērnus ar savām rokām izaudzēt augus un dārzeņus. Par sponsorētajiem līdzekļiem bija iespēja iegādāties gan skrūves, gan dekoratīvu aizsarglīdzekli koksnei un laku koka darbiem, arī dārza melnzemi. Pašas dobes tika izgatavotas jau no iepriekš iegādāta kokmateriāla no iestādes budžeta līdzekļiem. Grupu pirmsskolas skolotājas pārrunāja ar bērniem dobju nepieciešamību un katrs no bērniem kopā ar vecākiem brīvdienās zīmēja savu sapņu dobes plānu, iekļaujot mīļākos augus. Meitenes vairāk izvēlējās krāšņas puķes, bet zēniem bija praktiskākas idejas. Iestādes remontstrādnieks sazāģēja pēc ieplānotā garuma un noēvelē dēļu iekšējo virsmu. Bērnu tēvi saskrūvēja augsto dobju karkasus, tos nokrāsoja ar kokapstrādes līdzekli, krāsu un novietoja iepriekš ieplānotajās vietās bērnu rotaļu laukumos. Vecāki ieklāja kartonu pamatnē un pildīja dobes pamatu ar pērno lapu kārtu, pēc tam ar melnzemi. Visbeidzot tika iesētas sēklas un iestādīti dažādu augu, dārzeņu stādi, ko bija sarūpējuši vecāki.Rezultātā iestādes teritorijā, bērnu rotaļu laukumos ir uzstādītas 7 augstās dobes, par kurām visas vasaras garumā mācīsies rūpēties mūsu audzēkņi. Bērniem būs iespēja laistīt un ravēt dobes, vērot augu attīstību un sagaidīt ražu, ko visi kopā varēs nogaršot.

Liels paldies visiem, kas ieguldīja savu laiku un darbu šī vērtīgā projekta norisē. Tā ir vēl viena lieliska iespēja bērnus izglītot darbojoties, kā to paredz kompetencēs balstīts izglītības saturs. Milzīgs ieguvums ir mūsu vietējās kopienas locekļu iespēja saliedēties kopīgā pasākumā, rādot piemēru un radot labumu mūsu jaunajai paaudzei. Talkā piedalījās 25 tēvi, 40 māmiņas, 3 vectēvi, viena vecmāmiņa un mūsu darbinieki: Ilona Purvinska, Dace Krievāne, Lolita Geceviča, Valentīna Petrovska, Lita Paluha, Inta Gaudzeja, Ilona Kūliņa, Maruta Guoģe, Vita Kraukle, Aija Seile, Helēna Skrimble, Larisa Sverževska, Vita Vanagele, Igors Grigorjevs, Juris Kantāns. Vislielākā pateicība šī gada Iestādes vecāku padomes priekšsēdētājai Allai Valpēterei un pārējām māmiņām: Jolantai Vanagai, Sindijai Zaicai, Rominai Ozoliņai, Laumai Ozoliņai, Mairitai Laizānei, Aļonai Romanovai, Dacei Čamānei, Elīnai Vasaraudzei par aktīvo dalību un vecāku koordinēšanu.

Paldies par šīs aktivitātes atbalstīšanu un finansēšanu Izglītības iniciatīvu centram un British Council pārstāvniecībai Latvijā, kas atverot mūsu sirdis labiem darbiem, apvieno vietējās kopienas pārstāvjus kopā darboties. Lai vairāk kopā paveiktas iniciatīvas, nestu gaismu mūsu dzīvē!

Inga Zviedrāne, Ilūkstes PI “Zvaniņš” vadītāja, vietējās kopienas resursu centra koordinatore.

Tiks uzsākta Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas projekta īstenošana