Ir iznācis jaunais “Daugavpils Novada Vēstis” numurs

Pagastu un pilsētu ziņas

Ir iznācis informatīvā izdevuma “Daugavpils Novada Vēstis” novembra numurs. Šajā numurā lasiet:

  • Kāpēc ir svarīgi vakcinēties pret Covid-19?
  • Veidosim kopā Augšdaugavas novada ģerboni!
  • Bērni aicināti radoši izpausties par klimata pārmaiņām
  • Augšdaugavas novada apvienošanu ar Daugavpili plāno pārcelt uz 2029. gadu
  • Apstiprināti jaunie brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti un pabalsti bērniem bāreņiem
  • Henrihs Kivlenieks – ar sirdi un dvēseli Kalupē

Visu numuru lasiet šeit.

Ieguves darbu turpināšana un pabeigšana smilts-grants un smilts atradnes “Elerne” iecirknī „Griguliņi – Kaupišķi 5”