Investīciju plānu papildinās ar sadaļu par sabiedrības aktualitātēm

AKTUĀLI

Ar novada domes lēmumu aktualizēts Attīstības programmas investīciju plāns. Tostarp izveidota jauna sadaļa par sabiedrības aktualitātēm, kurā apstiprinātas divas jaunas ieceres - “Ambeļu Brīvā laika centra aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” un „Ambeļu Mednieku namiņa piedāvājuma pilnveidošana”.

Lai arī abas projekta ieceres ir atbilstošas prioritāri veicamajiem projektiem, tomēr to īstenošanai nepieciešamie līdzekļi vēl nav pieejami tuvākajā finansiālajā gadā.

Pirmā projekta iecere paredz Ambeļu Brīvā laika centra sadzīves tehnikas klāsta modernizāciju un paplašināšanu piedāvājuma attīstībai – virtuves un telpu kopšanas aprīkojuma, jaunas veļas mazgāšanas/žāvēšanas tehnikas iegāde, kas nodrošinātu iespēju izmantot centra virtuvi sabiedriskajām vajadzībām, kā arī lauku iedzīvotājiem tiktu piedāvātas veļas mazgāšanas/žāvēšanas iespējas. Projekta ieviešanas indikatīvās izmaksas ir 8 000 eiro.

Savukārt otra projekta iecere balstās uz Ambeļu pagasta mednieku apvienības piedāvājuma klāsta kvalitātes uzlabošanas un paplašināšanas atbilstoši esošajam pieprasījumam.  Projekts tostarp paredz esošās infrastruktūras ilgtspējas nodrošināšanu – ēkas griestu izbūvi un siltināšanu, mūra sienas siltināšanu, logu nomaiņu, ieejas vārtu siltināšanu, betona grīdas un elektrotīklu izbūvi un teritorijas labiekārtošanu, pielāgojot to jaunas, aktīvas atpūtas veidu piedāvājumam. Līdz ar to, tiktu popularizētas arī medības kā Latvijā vēsturiski tradicionāls un videi draudzīgs atpūtas veids. Šī projekta īstenošanas indikatīvās izmaksas sastāda 42 500 eiro.

Jābilst, ka biedrība „Mednieku kolektīvs Ambeļi” pērn jau realizējusi projektu, veicot mednieku namiņa un trofeju telpas izveidi, kas atrodas vēsturiskajā Ambeļu muižas saimniecības ēkā, kas vēl 90 tajos gados tika izmantota skolas vajadzībām. Projekta gaitā tika nosiltinātas sienas, nomainīti logi, ierīkota elektriskā apkure, izveidota betona grīda, nostiprināti pamati, atjaunots jumts un ierīkota jauna elektroinstalācija.

Jaunieviestā pamatsaraksta sadaļa “Sabiedrības aktivitāte” tāpat papildināta ar projekta ideju „Kvalitatīvas apskaņošanas aparatūras iegāde II kārta”, kas ļaus nodrošināt  kultūras pasākumu apskaņošanas kvalitāti Višķu pagasta kultūras centra koncertzālē Špoģu vidusskolas aktu zālē, kā arī Mūzikas un mākslas skolas zālē un Višķu stadionā. Projekta indikatīvā summa ir 50 000 eiro.

Investīciju plāna sadaļa “Kultūra” papildināta ar projekta ideju „Līksnas muižas kapelas ēkas saglabāšana un izmantošanas kultūras dzīves un tūrisma aktivitātēm”, kas paredz kapelas ēkas saglabāšanas būvdarbu veikšanu – griestu segumu atjaunošanu, koka vārtu uzstādīšanu un citus novada kultūras mantojuma saglabāšanai, popularizēšanai un izmantošanai kultūras dzīves un tūrisma aktivitātēm. Projekta ieviešanas indikatīvās izmaksas ir 10 000 eiro. Pašlaik tiek rakstīts projekta pieteikums un izteikta gatavība startēt projektu konkursā, lai piesaistītu nepieciešamo finansējumu.

Pamatsadaļa “Sociālie pakalpojumi” papildināta ar projekta ieceri par Paaudžu nama "Paspārne" izveidošanu Demenes pagastā. Projekts ietver sevī vides un dzīves apstākļu uzlabošanu vientuļajiem senioriem un jaunajām māmiņām, kas nonākušas krīzes situācijā. Lai izveidotu minētajiem pakalpojumiem atbilstošu vidi, nepieciešama ēkas logu un durvju nomaiņa, sanitāro mezglu un durvju pielāgošana, kā arī elektroinstalācijas nomaiņa un aprīkojuma iegāde. Projekta indikatīvās izmaksas ir 80 000 eiro. Līdz ar to, no šīs sadaļas tiek svītrota projekta iecere par sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centra "Paspārne" vides uzlabošanu.

Investīciju plānā tāpat pie prioritārajiem projektiem sadaļā “Publiskā pārvalde” iezīmēta projekta iecere par Daugavpils novada kapsētu digitalizāciju, kas paredzētu  kapsētu uzmērīšanu, inventarizāciju, digitālās informācijas krātuves veidošanu par brīvām apbedīšanas vietām, esošajiem apbedījumiem un apbedījuma vietu izvietojumu, ar ko varētu iepazīties attālināti, izmantojot publiski pieejamo e-platformu. Tāpat iecere paredz informatīvo stendu uzstādīšanu ar kapu kartoshēmām. Projekta indikatīvā summa ir 67 545 eiro.

Fotogrāfijā: „Mednieku kolektīva Ambeļi” pārstāvji 

Apstiprinātas novada izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas