Apstiprinātas novada izglītības iestāžu skolēnu uzturēšanas izmaksas

AKTUĀLI

Uz 1. septembri ir mainījies skolēnu skaits novada izglītības iestādēs, kas ietekmē izmaksas apmēru uz vienu skolēnu. Uz 1. janvāri skolēnu skaits novada skolās bija 1837, savukārt uz 1. septembri vairs tikai 1797 skolēni. Lielākais audzēkņu zudums novērojams Zemgales vidusskolā, savukārt lielākais pieaugums – Sventes vidusskolā. Līdz ar ko, novērojams arī izmaksu pieaugums vai attiecīgi - samazinājums. Kopumā novadā izmaksas uz vienu skolēnu ir pieaugušas sakarā ar skolēnu maiņu par 2,38 eiro, vislielākais izmaksu pieaugums ir tajās skolās, kur skolēnu skaits samazinājies.

Viena skolēna izmaksas mēnesī novadā svārstās no 62 līdz 232 eiro. Vismazākās skolēnu uzturēšanas izmaksas ir vidusskolās, jo tajās tradicionāli ir lielāks skolēnu skaits. Sventes vidusskolā tie ir 62,56 eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā – 67,99 eiro, Zemgales vidusskolā –  78,55 eiro, Salienas vidusskolā – 85,81 eiro un Vaboles vidusskolā – 126,73 eiro mēnesī.

Dārgāka skolēnu uzturēšana ir pamatskolās. Vismazākās izmaksas uz vienu skolēnu ir Lāču pamatskolā ar 100,02 eiro mēnesī, tai seko Laucesas pamatskola ar 114,57 eiro mēnesī, Naujenes pamatskola ar 121,47 eiro mēnesī, Randenes pamatskola – 129,28 eiro, Biķernieku pamatskola – 139,58 eiro, Kalupes pamatskola – 154,31 eiro. Visaugstākās izmaksas pamatskolu grupā ir Medumu pamatskolā, kas ir 228,89 eiro mēnesī uz vienu skolēnu un Silenes pamatskolā, kur viens skolēns izmaksā 190,41 eiro. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” viens audzēknis mēnesī izmaksā 151,75 eiro, savukārt Nīcgales PII “Sprīdītis” – 232,59 eiro.

Uzsāk pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” īstenošanu