Invaliditātes dienai veltītā konferencē Ligitai Liepiņai pasniedza Atzinības rakstu

AKTUĀLI

27. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējā Invaliditātes dienai veltīta konference. Konferences saturs tika organizēts trijās sesijās, kurās tika sniegta informācija par tiesību īstenošanu praksē, ko vadīja Tiesībsarga biroja darbinieki par atbalstu ģimenēm ar bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un dzīvi sabiedrībā, kā arī situāciju pašvaldībās, gaidot sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

Konferences 2. un 3. sesijā savā pieredzē dalījās biedrība "Cerību spārni", biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi", biedrība "Vecāki kopā". Par rīcībām un risinājumiem dalījās Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, Saldus novada pakalpojumu aģentūra "Sociālais dienests" direktore Ina Behmane un Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Konferences noslēgumā notika apbalvošanas svinīgā ceremonija, kurā kurā pasniedza balvas un atzinības rakstus konkursa “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” laureātiem. Šo konkursu jau ceturto gadu pēc kārtas rīko Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Konkursa mērķis ir saskatīt labās prakses piemērus, izcelt un novērtēt individuālus sasniegumus un veicinātu nevalstisko organizāciju darbu. Daugavpils novada Sociālā dienesta Kalupes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītājai Ligitai Liepiņai tika pasniegts Atzinības raksts nominācijā "Pakalpojumu nodrošinātājs" par darba ieguldījumu invalīdu problēmu risināšanā, īpašu uzsvaru pievēršot nieru transplantācijas biedrības darbības nepieciešamībai. Atzinības rakstu L. Liepiņai pasniedza Latvijas Pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis.

Informāciju sagatavojusi:
Anna Jegorova
Sociālā dienesta vadītāja

Publiskā apspriešana Višķos