Publiskā apspriešana Višķos

Pagastu un pilsētu ziņas

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas: divas kļavas un trīs liepas Špoģu ciemā pie mājas Skolas ielā Nr. 13A. Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2018.gada 3.decembra līdz 2018.gada 21. decembrim.

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 3. janvārī Špoģu ciemā pie mājas Skolas ielā  Nr. 13A plkst. 9-30

 

Pabeigta Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta renovācija