Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

AKTUĀLI

SIA “ORNAMENTS” 2022. gada 31. oktobrī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu – ūdensapgādes pakalpojumi 1.28 EUR/m3 bez PVN, kanalizācijas pakalpojumi 1.95 EUR/m3 bez PVN, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1. martu. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar darbības zonas paplašināšanos un ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielināšanos. Spēkā esošie tarifi nesedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “ORNAMENTS” birojā Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, darba dienās no plkst. 8.00 - 12.00; 12.30 - 16.30, iepriekš sazinoties ar SIA “ORNAMENTS” grāmatvedi Tatjanu Gaudzi, tālruņa nr. 654 62 542.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “ORNAMENTS” birojā Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Valsts svētku pasākumi Kalupē