Valsts svētku pasākumi Kalupē

AKTUĀLI

Aicinām 15. novembrī plkst. 16.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkā par godu LR proklamēšanas 104. gadadienai uz svinīgo pasākumu “Latvju rakstu zīmes caur cilvēku mūžiem”.

Pasākumā piedalās Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Kalupes pagasta amatiermākslas kolektīvi.

Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana.

Kalupes pagasta pārvalde

Pagarina ārkārtējo situāciju uz robežas