Informācija par telpu apsekošanu patvertņu vajadzībām

AKTUĀLI

Realizējot civilās aizsardzības pasākumus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD) turpina pagrabstāvu un pazemes stāvu apsekošanu valstij un pašvaldībām piederošajos objektos, kā arī informācijas apkopošanu, un ir sagatavojis vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām. Tās ir pieejamas VUGD tīmekļa vietnē: https://www.vugd.gov.lv/lv/vadlinijas-potencialo-patvertnu-minimalajam-tehniskajam-prasibam.

Arī privātpersonas var piedāvāt sev piederošās telpas publiskai lietošanai patvertnes vajadzībām. Šādā gadījumā iedzīvotājiem ir jāvēršas pašvaldībā un pašvaldības pārstāvji veiks telpu apsekošanu atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām patvertnēm vai vietām, kur patverties. Apsekošana notiks tikai gadījumā, ja privātpersona piedāvās telpas publiskai lietošanai.

Kontaktpersona Augšdaugavas novada pašvaldībā

tehniskais direktors Valērijs Ļaksa

Tālr. 65476829

Nevalstisko un reliģisko organizāciju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas sēde