Informācija par sabiedrisko apspriešanu

Pašvaldība

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 6 (sešu) priežu un 2(divu) bērzu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44740050306 (Stropu kapi) (skat. foto attēlus).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 18.01.2018 līdz 08.02.2018.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65429583 (kontaktpersona V.Mihejevs).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Jaungada balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām notika Latvijas simtgades zīmē