Informācija par ceļu aizlieguma zīmju uzstādīšanu Maļinovas pagastā

Pašvaldība

Maļinovas pagasta teritorijā, sakarā ar sliktajiem klimatiskajiem apstākļiem, uzstādītas ierobežojuma ceļa zīmes Nr.312 ,,Masas ierobežojums 7 tonnas”, uz šādiem pašvaldības ceļiem:

1. Nr. 70-1 “Greizais tilts – Zaļumi”

2. Nr. 70-4 “Valsts ceļš – Karjers”

3. Nr. 70-7 “Valsts ceļš – darbnīca”

4. Nr. 70-11 “Maļinova – Derbaki”

5. Nr. 70-18 “Valsts ceļš – Kurpenišķi – Janciški”

6. Nr. 70-23 “Maļinova – Stārķi”

7. Nr. 70-29 “Druvas iela”

8. Nr. 70-30 “Skolas iela”

Saskaņojums_AS Latvijas valsts ceļi

Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu ieskaņas koncerts