Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu ieskaņas koncerts

Kultūra

9. martā Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis „Dzirksteļeite” piedalījās Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ieskaņas koncertā „Pastāsti man, vecmāmiņ” Madonā. Pilsētas kultūras nama zāle tika pieskandināta ar vairāk nekā 150 kokļu skaņām.

Koncertā varēja dzirdēt ansambļus no Cēsīm, Ogres, Aizkraukles, Valkas, Limbažiem, Valmieras, Saulkrastiem, Madonas un citām vietām. Koncertā viesojās XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku kokļu ansambļu virsdiriģentes I.Tauriņa, K.Ojala, T.Jansone. Šogad Špoģu MMS koklētāju ansamblim pievienojās koklētāju duets no Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas (vad. Maija Samorodova) – tieši šādā paplašinātā sastāvā Latgales koklētāji startēs Dziesmu svētku skatē. Lai veicas un izdodas iekļūt XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku vidū!

Lasīšanas veicināšanas projekta dalībnieki Maļinovā devās ekskursijā uz teātri