Informācija iedzīvotājiem par apkalpošanas iecirkņu izveidi

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome informē Daugavpils novada pašvaldības iedzīvotājus un nekustamo īpašumu īpašniekus un nomniekus, ka 2017. gada nogalē Daugavpils novada pašvaldībā tika veiktas strukturālas izmaiņas, tika izveidoti 6 apkalpošanas iecirkņi, kā rezultātā uz vairākiem pagastiem tika noteikts viens zemes lietu speciālists un viens nekustamā īpašuma nodokļa inspektors. Paziņojam iecirkņu sadalījumu pa pagastiem, kā arī minēto speciālistu pieņemšanas vietu un laiku, kontaktu tālruņa numuru.

Vienlaicīgi atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodoklis un zemes noma jāiemaksā tās pagasta pārvaldes bankas kontā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

Lai iegūtu aktuālo informāciju par nodokli, iesakām izmantot portālu www.epakalpojumi.lv, kur varat arī pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemšanai. Aicinām piedalīties Daugavpils novada pašvaldības rīkotajā akcijā “Lepojos būt novadnieks!”, mājas lapā www.novadslepojas.lv varat iemūžināt fotoattēlu un vienlaicīgi pieteikt turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemt Jūsu norādītajā e-pastā.

NĪN inspektoru darba laiks un vieta Zemes lietu speciālistu darba laiks un vieta  

Jautri un skanīgi pavadītie svētki “Masļeņica” Medumos