Jautri un skanīgi pavadītie svētki “Masļeņica” Medumos

AKTUĀLI

18. februāra pēcpusdienā Medumu pagastā, ļoti plašā pulkā sanākot pagasta iedzīvotājiem un viesiem, tika pavadīti “Masļeņicas” svētki.

“Masļeņica” ir jāpavada skaļi, jautri, bagātīgi, krāšņi, tādējādi ne tikai liekot pavasarim atmosties no cilvēku enerģiskuma, bet arī veicinot turpmākā gada ražīgumu un turīgumu. Medumu pagastā šie slāvu tautu svētki noteikti tā bija pavadīti, jo bērnišķīgi aizrauti bija ne tikai pagasta bērni, bet arī pieaugušāki novada iedzīvotāji.

Pasākumu ar skanīgām balsīm dziesmās, spēlēm un dejām atklāja ansamblis, kurš jau daudzkārt ir ciemojies Medumu pagastā un priecējis tās iedzīvotājus - Daugavpils Krievu kultūras centra folkloras ansamblis “Rusiči” (vadītāja Tatjana Zubkova). Apmeklētāji veidoja savas mazās salmu lelles, kurās viņi tika aicināti ielikt visu slikto enerģiju, kas sakrājusies gada laikā, lai pasākuma nobeigumā viņas sadedzinātu ar lielo “Masļenku”. Tika izspēlētās arī daudzas atraktīvas spēles - spilvenu cīņas, slotas mešana uz attālumu, kamaniņu sacensības, spēkas sacensības, pankūku ēšana uz ātrumu. Tajās labprātīgi piedalījās gan mazi, gan lieli - visiem bija sarūpētas saldas balviņas, bet 1.vietu ieguvējiem arī diplomi un baranciņu krelles.

Pasākuma jaunākos apmeklētājus priecēja iespēja pabraukāties ar zirgiem veselos trīs veidos - ar ziemas kamaniņām, vasaras ratiem un uz zirga muguras. Arī “Masļeņicas” gardumu galds bija bagātīgi klāts - pāris simti pankūku pēc dažādām receptēm un ar dažādiem pildījumiem, gan Tautas nama vadītājas, gan iedzīvotāju sarūpētas, bija savārīta salda un garda tēja, netrūka ne saldumu, baranciņu un citi našķu.

Jāizsaka pateicība daudziem cilvēkiem, kas palīdzēja šī pasākuma organizācijā - Daugavpils Krievu kultūras centra folkloras ansamblim “Rusiči” par to, ka jau ne pirmo reizi priecē pagasta pasākumos ar savu uzstāšanos, Medumu pagasta Jauniešu centra vadītajai Diānai Mikulānei, visiem jauniešiem un iedzīvotājiem, kuri piedalījās salmu lelles veidošanā un pasākuma organizēšanas dienā palīdzēja organizatoriskos momentos, sporta instruktoram Aleksejam Korotkovam par novadītajām spēlēm un sagādāto pasākumam atribūtiku, Ivanam Mikulānam par noorganizētajām iespējām pabraukāt ar zirgiem, kas ļoti iepatikās jaunākajiem pagasta iedzīvotājiem, Medumu pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansējumu tādiem tradicionāliem slāvu pasākumiem, kuri ir ļoti svarīgi un tuvi Medumu pagasta iedzīvotājiem. Kā arī noteikti pateicība jāizsaka Medumu pagasta iedzīvotājiem par sarūpētajām pankūkām, dalību un aktivitāti šaja pasākumā.

Lai visiem rit skanīgs un silts pavasaris!

FOTOGALERIJA

Informāciju  sagatavoja: Medumu pagasta Tautas nama vadītāja Elizabete Poddubnova

Daugavpils novada muzeji bērna acīm