Informācija iedzīvotājiem, kuri nav sasniedzami pēc deklarētas adreses

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes Nodokļa administrācija paziņo, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi par 2023. gadu tika nosūtīti, bet netika piegādāti sekojošiem adresātiem (A/S “Latvijas pasts” vēstules atgrieza ar piezīmi “Nav pasta kastes/Nepilna adrese”):

Sociālās komitejas deputāti apmeklēja DAC “Fēnikss”