In memoriam

Pašvaldība

Nekas nav zudis
Darbs ir iesakņojies
koks, kas dzimtā zemē iestādīts.

JEVGĒNIJS KAZAKS – KAZAKEVIČS
( 1943. gada 11. oktobris – 2020. gada 6. augusts )

Laikā, kad mūsu dzimtajā zemē viļņojas bagātīgi piebriedušās kviešu vārpas, ir grūti pieņemt to, ka 6. augustā 76 gadu vecumā pēc cīņas ar smagu slimību mūžībā aizgājis Jevgēnijs Kazaks – Kazakevičs – ilggadējais Špoģu vidusskolas fizikas skolotājs, skolas direktors, klases audzinātājs un kolēģis.

Jevgēnijs dzimis Krāslavas novada Indrā, kur vietējā skolā tētis bija skolas direktors , bet mamma skolotāja. Bērnības gadus pavadījis tālajā Sibīrijā, Omskas apgabalā, uz kurieni ģimene tika izsūtīta 1949. gadā. Atgriezies no izsūtījuma, mācījās Krāslavas 2. vidusskolā, kuru absolvēja 1960. gadā. Tālāk sekoja darba gaitas Krāslavas pilsētas uzņēmumos un dienests armijā.

1969. gadā absolvēja Daugavpils pedagoģiskā institūta matemātikas un fizikas fakultāti. Tajā pašā gadā darba gaitas sāka Špoģu vidusskolā, mācot lauku bērniem fizikas, elektrotehnikas un matemātikas pamatus. Bija klases audzinātājs vairākām klasēm. Viņš bija lepns par katru savu skolēnu.

No 1976. gada marta līdz 1986. gada augustam bija Špoģu vidusskolas direktors. Pedagoģiskajam darbam Špoģu vidusskolā skolotājs veltīja četrdesmit savas dzīves gadus.

Skolotājs vienmēr bija laipns un atsaucīgs cilvēks, kuram piemita dziļa inteliģence, kurš nevienam neatteica padomu, kurš nemeklēja problēmas, bet gan to risinājumus. Tieši tāpēc Jevgēnijs Kazaks- Kazakevičs ir iemantojis kolēģu, skolēnu un viņu vecāku cieņu un mīlestību. Viņam vienmēr atradās kāds uzmundrinošs vārds, ko pateikt, kāds asprātīgs joks, humora dzirksts.

Jevgēnijam patika daba, sēņošana, makšķerēšana, interesantas grāmatas un darbs, kas dod rezultātu.

Tieši tāds – smaidīgs, zinošs un dzīvespriecīgs - Jevgēnijs paliks mūsu atmiņās un sirdīs.

Visām cilvēkam piemītošām īpašībām pāri stāv mīlestība. Mīlestības gaisma paver cilvēku laimei un priekam. Jevgēnija lielā dzīves mīlestība bija sieva Valentīna. Savu tēva mīlestību viņš dāvāja meitai Svetlanai un dēlam Jevgēnijam. Meita Svetlana turpina Kazaku- Kazakeviču dzimtas pedagoģisko dinastiju, mācot bērniem matemātiku dzimtajā skolā.

Skumju brīdī esam kopā un apliecinām savu visdziļāko cieņu skolotāja darba mūžam un izsakām līdzjūtību Jevgēnija Kazaka – Kazakeviča ģimenei un piederīgajiem.

Skolotāj, paņem līdzi gaišajā Mūžības ceļā mūsu mīlestību, cieņu un pateicību.

Atvadīšanās no skolotāja notiks sestdien, 8. augustā, plkst. 10.30 Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā.

Špoģu vidusskolas kolektīvs
Višķu pagasta pārvalde

COVID-19 seku mazināšanai pārstrukturizēts Eiropas Sociālā fonda finansējums