Ilūkstes jauniešiem būs pieejama daudzfunkcionālā mācību bāze

AKTUĀLI

10. martā Ilūkstes Raiņa vidusskolas ēkā, Stadiona ielā 1, tika atklāta daudzfunkcionālā mācību bāze Valsts aizsardzības priekšmeta un Jaunsardzes vajadzībām. Projekta rezultātā tika veikti remontdarbi būvē “Šautuve”, pielāgojot telpas nodarbībām, kā arī iegādāts nepieciešamais inventārs - kāpšanas siena, stendi ar bumbu savācējiem un matrači.

Atklājot pasākumu, Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts šo projektu raksturoja kā labu piemēru izcilai sadarbībai starp pašvaldību un ministriju: “Šādu centru attīstība Latvijā ir ļoti svarīga, jo Valsts aizsardzība būs ieviesta mācību procesā jau no nākamā mācību gada. Tas ir labais piemērs, kad projekts ir realizēts krietni iepriekš.” Šis ir pirmais līdzīga veida projekts Latvijā, kas ir tapis Jaunsardzes un Valsts aizsardzības mācības priekšmeta darbības nodrošināšanai.

“Pirms četriem gadiem, kad es nokļuvu šeit Ilūkstē, man piedāvāja šo amatu. Izpētot mācību programmu, biju domājis, kur varētu nodarboties ar jauniešiem, un kā notiks mācību process. Jaunieši kādreiz šajā ēkā bija nodarbojušies, bet jāsaka, ka telpas neatbilda mūsdienu standartiem. Nebija ventilācija, telpās bija pelējums, bet sienas notecējušas, kā arī apgaismojums bija ļoti kritisks,” teic instruktors Kaspars Kancāns.

Jaunsargu centrs jau kopš 2019. gada Ilūkstes Raiņa vidusskolā īsteno pilotprojektu valsts aizsardzības mācībā, kura mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī ļaut apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes. “Jaunsargi” īsteno arī interešu izglītības programmu, kuras ietvaros bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam var darboties brīvprātīgā Jaunsardzes kustībā ar  mērķi attīstīt dzīvei nepieciešamās iemaņas un veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu. Gan minētā interešu izglītības programma, gan pilotprojekts guvis atsaucību bērnu un jauniešu vidū, ir iesaistīts liels dalībnieku skaits (šobrīd 85 jaunsargi un kandidāti, 34 VAM audzēkņi), tika organizēti patriotiski pasākumi, ņemta dalība nometnēs un sacensībās, kur tika gūti augsti sasniegumi. Ilūkstes un tās apkārtnes bērnu un jauniešu vidū interese ņemt dalību jaunsargu aktivitātēs un valsts aizsardzības mācībā tikai pieaug.

Ilūkstes skolēnu projekts tika godalgots “Šautuve” 2020. gadā, First Lego League programmā, “City Shaper” sezonā, kas ir domāta jauniešiem, kuri komandās iesaistās pētniecībā, problēmu risināšanā, projektēšanā, robotikā. Projekta iecere bija atjaunot un pielāgot veco padomju laikā celto būvi “Šautuve” Ilūkstes Raiņa vidusskolā un izveidot daudzfunkcionālu mācību bāzi, ko varētu izmantot gan Ilūkstes pilsētas, gan tuvējo pagastu skolu audzēkņu VAM apmācībai.

Minētajā bāzē paredzēts šaut ar “Airsoft” ieročiem (audzēkņiem vecumā no 10 līdz 16 gadiem), kā arī “CROSMAN” un “Hatsan” ieročiem (jauniešiem no 12 līdz 18 gadiem).

Āra nodarbībām nepiemērotos laika apstākļos izveidotajās telpās var tikt veiktas ierindas, orientēšanās, WHT un DAKO apmācības. Daudzfunkcionālā infrastruktūras bāze būtu nepieciešama kvalitatīvu nometņu organizēšanai un īstenošanai Augšdaugavas novadā un plašākā mērogā. Šo objektu varētu izmantot, rīkojot dienas nodarbības, nometnes un sacensības Jaunsargiem.  

Instruktors K. Kancāns: “Otrajā kārtā labiekārtos grīdu, tāpat jaunieši bija paredzējuši interaktīvo klasi. Interaktīvā klase būtu ļoti nozīmīga, jo jauniešiem nepieciešams attīstīt kritisko domāšanu, medijpratību, un, kas ir īpaši būtiski mūsdienu apstākļos – kiberdrošība.”

2022. gada sākumā Augšdaugavas novada pašvaldība vērsās pie LR Aizsardzības ministrijas, lūdzot atbalstīt iepriekš minēto ieceri. Ministrija bija pretimnākoša un 2022. gada jūnijā ieceres īstenošanai ir piešķīrusi finansējumu 52 833 eiro apmērā, savukārt Augšdaugavas novads sedza iztrūkstošo daļu - 8238 eiro. Kopējās izmaksas sastāda 61 071 eiro.

Būvdarbus veica SIA "Builder Industry", savukārt inventāru piegādāja biedrība "Atrakciju prieks" (matrači kāpšanas sienai un šaušanas stendi ar bumbu savācējiem). SIA "Outdoors" piegādāja klinšu kāpšanas sienu.

Teksts, foto: D. Bitiņš

Visi Vaboles vidusskolas skolēni ir apmeklējuši Daugavpils inovāciju centru