Ieteikumi komunikācijā ar pusaudžiem un vecākiem par jaunajiem nikotīna un tabakas izstrādājumiem

Pagastu un pilsētu ziņas

Pēdējo gadu laikā strauji aug pieprasījums pēc jauniem nikotīnu un tabaku saturošiem izstrādājumiem, kas spētu apmierināt nikotīna radīto tieksmi, nemazinot tabakas smēķēšanas rezultātā izjusto baudas sajūtu, it īpaši pusaudžu vidū. 

Saskaņā ar Starptautiskā jauniešu smēķēšanas pētījuma datiem 2019. gadā vairāk kā puse 13–15 gadus vecu skolēnu ir pamēģinājuši smēķēt elektroniskās cigaretes, taču regulāri lietojuši 18% 13–15 gadus veci skolēni, tostarp 22% zēnu un 14% meiteņu. Kopš 2011. gada e-cigarešu lietotāju īpatsvars šajā vecuma grupā ir dubultojies. 

Lai aktualizētu pastāvošo problēmu, Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti ir izstrādājuši ieteikumus izglītības iestāžu darbiniekiem komunikācijā ar pusaudžiem un vecākiem par jaunajiem nikotīna un tabakas izstrādājumiem

Izglītības iestāde ir lieliska vide, kur pusaudžiem apgūt nepieciešamās zināšanas par savu veselību, kā arī prasmes tās pielietot turpmākajā dzīvē. Zināšanas par jauno nikotīna un tabakas izstrādājumu lietošanas profilakses jautājumiem sniegs ieguvumu ne vien individuālā līmenī, bet arī izglītības iestādes darbiniekiem un sabiedrībai kopumā. 

Materiālā ir ietverta informācija par jaunajiem nikotīna un tabakas izstrādājumiem, to ietekmi uz veselību, pazīmēm, kā atpazīt šo produktu lietotājus, ieteikumiem atkarību izraisošo vielu profilakses darbā izglītības iestādēs un vēstījumu, ko nodot vecākiem/aizbildņiem par komunikāciju ar pusaudzi saistībā ar jauno tabakas un nikotīna produktu lietošanas novēršanu. 

Telpu nomas tiesību izsole Rīgas ielā 2, Daugavpilī