Telpu nomas tiesību izsole Rīgas ielā 2, Daugavpilī

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko nedzīvojamu telpu nomas tiesību izsoli

Nekustamā īpašuma adreseRīgas iela 2, Daugavpils
Nomas objekta veidsNedzīvojamās iekštelpas
Kadastra numurs0500 501 2802
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Nedzīvojamās telpas 0500 001 2805 001 71.5 m2 platībā  
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)EUR 25.00 (divdesmit pieci euro 00 centi)
Izsoles solisEUR 3.00 (trīs euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš5 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 16.01.2023. līdz 20.01.2023.,  sūtot pa pastu uz adresi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv  Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Sanita Snetkova 65476827.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr.90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200
Izsoles datums, laiks2023.gada 24.janvārī plkst.09:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsAugšdaugavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900036310, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils.
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12.kabinetā un mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība – Sabiedrība - Īpašumi, mājokļi - Izsoles, sludinājumi  - Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr.29159495 ar Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas tehnisko direktoru Valēriju Ļaksu.
Kultūras pasākumi novadā 16.-22.janvārī