Ierobežota kustība uz vairākiem pašvaldības ceļiem

AKTUĀLI

Laucesas pagastā nav caurbraucami ceļi:

 Nr.64-16 Klajumi-Daugavpils pilsētas robeža,

 Nr.64-2 Lietuvas ceļš-Kalnāji

Dvietes pagasts:

Nr. 6. 54-4 Liepziedi - Vainagi - Sosnovka 0,8-5,4 km

Nr.4. 54-2 Glaudāni - Šauriņi  2,0- 3,15 km

Nr.15. 54-13 Zariņu skola- Zariņu kapi - Zariņi - Lielceļš 2,1 - 3,5 km

Nr.7. 54-5 Centrs - Rija 0,8-0,85 km

Nr.19. 54-2 Rija- Munču kapi 03-0,4 km

Nr.14. 54-12 Tūmāni - Lapoška - Ezermala - Andersons - Dviete 1,2-3,00 km

Nr. 41. 54-21Cukrene 0,0-0,22 km

Nr.42. 54-22 Guģis -Rušmanis 0,0-0,21 km

Vaboles pagasts:

94-16 Motivānu ferma – Kapsēta,   aptuvenā izskalojuma vieta 0 pikets

Sventes pagastā pārplūduši ceļi (bez 2 agrāk iesniegtiem ):

-              88-04 “Veczemnieki - Ozoli” pārplūdis no 0.00 km līdz 0.400. km

-              88-23 “Krastiņi – Kalkūnes pagasta robeža” pārplūdis viss ceļš 0.680

-              88-26 “Podgrieži - Krāces” pārplūdis no 0.750. km līdz 1.750. km.

Nīcgales pagastā

Ceļš Nr. 76-12 “Noras – Daugava” no 0.200 km līdz 0.500 km, pašreiz applūdis

Līksnas pagastā šobrīd ir applūduši šādi pašvaldības ceļi:

Ceļš Nr.68-46 “Ribaki - Ribaki” no 0,2-0,4 km

Ceļš Nr.68-20 “Mežciems - Ļūbaste” 1,0-3,9 km

Ceļš Nr.68-10 “Kalniški - Siena miltu kalte” 0,7-0,98 km

Ceļš Nr.68-22 “Ribaki - Aužguļāni”  0,5 -2,9 km

Ceļš Nr. 68-15   Sterikāni-Borski   1,0 – 1,6 km

Augšdaugavas novada Pilskalnes pagasta autoceļi, kas ir zem ūdens un nav izbraucami

Nr 80-20 Plūdoņi – Asni 3,12 km viss ceļš zem ūdens un izskalota 1 caurteka

Nr. 80-8 Timšāni – Rijas 4,61 km  viss ceļš zem ūdens

Nr. 80-29 Rijas  - Valpetrovka 3,53 km viss ceļš zem  ūdens

Nr.80-33 Kapari – Krūzītes 1,96 km  viss ceļš zem ūdens

Nr. 80-14 Doļnaja  - Arāji  4,71 km daļa ceļa atrodas zem ūdens ir apbraucamais ceļš

(uz 31.03.2023.) Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 38. panta otro daļu un esošo ārkārtējo situāciju, kas saistīta ar augstu ūdens līmeni upēs,  Augšdaugavas novadā, tika uzstādītas ierobežojumu zīmes uz vairākiem pašvaldības ceļiem (skat.pielikumu).

Priecīgas Lieldienas!