Ieraudzīt, novērtēt, izpētīt un mācīties saprast

Izglītība

Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis" 2023./2024.mācību gadā tika īstenots pilsoniskās līdzdalības projekts "Mana dažādā - vienīgā Latvija", kas veltīts Latvijas Republikas 105. dzimšanas dienai un valsts svētku svinēšanai. Projekta ietvaros bērniem tika sekmēta piederības izjūta savai valstij, novadam un pagastam. Īpaši uzsverot apkārtējās dabas krāšņumu un līdzcilvēku unikālās vērtības dažādās sociālajās grupās. "Sprīdīši" mācījās ieraudzīt un saprast cik dažādi cilvēki ir mums apkārt, bet tomēr būtībā tādi paši kā mēs. Mācījās saprast, ka mūsu katra rīcība ietekmē līdzcilvēku labbūtību un apkārtējās vides stāvokli. Mācījāmies ieraudzīt kāpēc ikviena vieta var kļūt nozīmīga, ja tai piešķir emocionālu vai simbolisku nozīmi. Kāpēc mūsu mazā pirmsskola mums tik ļoti mīļa? Mācījāmies novērtēt arī mazus notikumus, kuri liek izjust piederību Latvijai. Mēģinājām izjust cik stiprs ir mūsu patriotisma gars. Un sapratām, ka par savas vietas, valsts patriotu neviens nepiedzimst, bet kopā varam par tādiem izaugt!

Nīcgales PII "Sprīdītis" vadītāja p.i. Ingrīda Mickeviča

Silenes skolēni permakultūras dobē iestāda dažādus dārzeņus