Silenes skolēni permakultūras dobē iestāda dažādus dārzeņus

AKTUĀLI

Projekta “Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu” ietvaros šī gada 22. maijā Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Dabas resursu nodaļa un Laucesas pamatskolas PĪV “Silene” skolēni pērn ierīkotajā permakultūras dobē iestādīja dažādus dārzeņus - kartupeļus, kabačus, ķirbjus, zirņus. Lai dobe būtu krāšņāka, tika iesēti arī ziedošie augi. Dabas resursu nodaļas speciālisti skolēniem sniedza informāciju par dabas parka “Silene” dabas vērtībām,  kā arī projekta ietvaros paveiktajām aktivitātēm.

Paldies par atsaucību skolotājiem un  zinātkārajiem, čaklajiem skolniekiem!

Kā jau tika minēts iepriekš, dobes izveidošana uzsākta 2023.gada vasarā, kad Sila ezera Z krastā 0,3 ha platībā tika nopļautas niedres un novietotas permakultūras dobē kompostēšanai. Tika veidota mulčas kārta, lai veicinātu niedru biomasas trūdēšanu, uzturētu mitruma režīmu un ierobežotu nezāļu augšanu.  Kā mulčējamais materiāls izmantoti resursi, kas pieejami uz vietas -  Silenes ciemā savāktās rudens lapas un salmi, kurus piegādāja vietējā saimniecība. Permakultūras dobes izveidošanas mērķis ir popularizēt ilgtspējīgu un ekoloģisku saimniekošanu, efektīvi izmantojot uz vietas pieejamos resursus.

Uzziņa:

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama goodwater.lv un facebook lapā.

Informāciju sagatavoja Dabas resursu nodaļas vadītāja G. Novika

Mūžībā aizgājis prāvests Janušs Bulašs