Iegādāsies jaunu keramikas krāsni un flīģeli

AKTUĀLI

Jau šogad Špoģu Mūzikas un mākslas skola iegādāsies jaunu aprīkojumu – keramikas apdedzināšanas krāsni un flīģeli, īstenojot divus Višķu pagasta pārvaldes projektus, kuriem saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKF) atbalsts.

VKF mērķprogrammā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” iesniegtā projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana keramikas klasē” kopējais finansējums ir 2733 eiro, no kuriem VKF finansējums ir 1700 eiro, bet 1033 eiro ir Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums.

Skolas direktors Andrejs Repins stāsta, ka par šiem līdzekļiem tiks iegādāta Čehijā ražota moderna keramikas apdedzināšanas krāsns, kurā varēs apdedzināt dažādus smalkus keramikas izstrādājumus. “Keramika ir mūsu skolas “rozīnīte”, šis priekšmets, ko audzēkņiem pasniedz keramiķis Valdis Grebežs, mūsu skolā ir labi attīstīts, audzēkņi piedalās konkursos un gūst lielus panākumus. Krāsns šajā procesā ir ļoti svarīga, jo keramikas izstrādājumi tad iegūst labāku kvalitāti un izteiktu krāsojumu, rezultāts ir daudz interesantāks un tas savukārt veicina audzēkņu interesi par šo priekšmetu,” saka A. Repins. Paredzēts, ka jaunā krāsns tiks piegādāta uz rudens pusi.

VKF mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” iesniegts projekts “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana klavierspēles klasē”, kura kopējais finansējums ir 19 899 eiro, no tiem VKF finansējums ir 5000 eiro, bet pašvaldības ieguldījums ir 14 899 eiro.

Par šiem līdzekļiem tiks iegādāts jauns salonflīģelis “Yamaha”, kurš jau līdz šī mācību gada beigām tiks piegādāts no Vācijas. Andrejs Repins atzīst, ka šis instruments ļaus paaugstināt skolas un audzēkņu konkurētspēju, realizējot kvalitatīvāku mācību procesu, turklāt paplašinās iespēju rīkot lielāka mēroga koncertus. “Atšķirībā no klavierēm, flīģelim ir cita specifika un skanējums, tas ļauj izpildīt sarežģītus skaņdarbus, kas ir ļoti būtiski, apgūstot klavierspēli. Mēs izvēlējāmies instrumentu, kura kvalitāte ir līdzsvarā ar cenu,” saka skolas direktors.

Teksts: Inese Minova

Izglītības programmu īstenošanas vietā „Višķi“ plāno ierīkot ātrgaitas internetu