Izglītības programmu īstenošanas vietā „Višķi“ plāno ierīkot ātrgaitas internetu

AKTUĀLI

25. marta Daugavpils novada domes sēdē deputāti atbalstīja ieceri piešķirt finansējumu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 13 031 eiro apmērā, ātrgaitas datu tīkla ierīkošanai un jaudīga interneta nodrošinājumam IPĪV „Višķi“.

Ātrgaitas interneta pieslēgšana ļaus nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, kas ir ārkārtīgi svarīgi jebkurai mūsdienīgai mācību iestādei, jo bez datoru un interneta programmu pielietošanas iztikt nevar. Ātro internetu izmantos ne tikai „Višķos“, bet arī tā telpās esošajam jauniešu centram un ieplānotajai bibliotēkai.

Pirms interneta ierīkošanas ir ieplānota arī cenu piedāvājuma izpēte.

Špoģu vidusskolas mācību procesa modernizācijai iegādāsies robotus