Iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto un iesniegto tarifa projektu SIA AADSO

AKTUĀLI


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija", reģ. Nr. 41503029988, Augšdaugavas novads, Demenes pagasts, "Cīnīši", LV-5442, 2023. gada 15. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku.

Paziņojums par tarifa projektu

Visā valstī pieminēja 1949. gada 25. marta deportācijas